HomeWat te doen bij?Hospitalisatie

Ziekenhuisfactuur

De ziekenhuisfactuur moet volgens een vast stramien worden opgemaakt. Ze omvat ze zowel een globaal overzicht van de kosten als een gedetailleerd overzicht

Controleer steeds grondig de factuur vooraleer te betalen.

Eerste pagina: samenvatting van de kosten

De eerste pagina geeft een globaal overzicht van de ziekenhuiskosten.  

 • De kosten die jou aangerekend worden, opgedeeld in acht rubrieken.
  Enkel de rubrieken die voor jou van toepassing zijn, worden vermeld. Mogelijk staan dus niet alle rubrieken op je factuur. 
  1. Verblijfskosten 
   Kosten voor je verblijf zoals gebruik van kamer en bed, maaltijden en verpleegkundige hulp. Je betaalt slechts een klein persoonlijk aandeel in de ligdagprijs. Maar als je een eenpersoonskamer koos, wordt je ook nog een kamersupplement aangerekend. Lees meer
  2. Forfaitaire kosten 
   Per opname mag het ziekenhuis een deel van de kosten aanrekenen met een vast bedrag. Lees meer
  3. Apotheek
   Kosten aangerekend door de apotheek van het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, implantaten en medische hulpmiddelen. Lees meer
  4. Honoraria
   De honoraria voor artsen en andere zorgverleners waarvoor je een persoonlijk aandeel of supplement moet betalen. Het supplement mag enkel worden aangerekend als je een eenpersoonskamer koos. Lees meer
  5. Andere leveringen
   Kosten voor onder meer bloedproducten en gipsmaterialen. Lees meer
  6. Ziekenvervoer
   Kosten voor dringend en niet-dringend vervoer, verricht door het ziekenhuis. Lees meer
  7. Diverse kosten
   Niet-medische kosten zoals bijkomend kamercomfort en gevraagde dranken. Lees meer
  8. Btw op esthetische ingrepen
   Btw voor esthetische (plastische) verstrekkingen zoals een borstvergroting. 
 • Het te betalen bedrag
  Mogelijk staan twee rekeningnummers vermeld: een van het ziekenhuis en een van de medische raad.  
 • Het voorschot dat je betaalde
  Dit bedrag wordt afgetrokken van het totaal bedrag dat je moet betalen.
 • Het bedrag dat het ziekenhuis rechtstreeks aan je ziekenfonds aanrekent

Tweede pagina: detail van de kosten

Op de tweede pagina vind je de gedetailleerde factuur, eveneens opgesplitst per rubriek. Ook hier staan enkel de rubrieken die voor jou van toepassing zijn.

De kosten worden ingedeeld in drie kolommen.

 • Kolom 'Ten laste van het ziekenfonds'
  De bedragen die rechtstreeks aan het ziekenfonds worden aangerekend.
 • Kolom ‘Ten laste van de patiënt’
  Het persoonlijk aandeel voor terugbetaalde en niet-terugbetaalbare prestaties en afleveringen.
 • Kolom ‘Supplementen’
  De supplementen die worden aangerekend als je koos voor een eenpersoonskamer. Je kan ze vermijden door te kiezen voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer.  

Goed om te weten

 • Je kan het ziekenhuis de toestemming geven om de factuur elektronisch op te sturen in plaats van op papier.  
 • Ben je aangesloten bij het CM-Hospitaalplan? Bezorg dan zowel de samenvatting van de factuur als de gedetailleerde factuur aan je CM-ziekenfonds.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen