Geneesmiddelen

In deze paragraaf vind je zowel de terugbetaalbare als niet-terugbetaalbare geneesmiddelen. Je betaalt enkel wat je effectief hebt gebruikt.

Bij hospitalisatie met overnachting wordt je voor terugbetaalbare geneesmiddelen niets aangerekend. De kostprijs voor deze medicatie zit immers reeds vervat in het forfait geneesmiddelen.

Parafarmaceutische producten

Parafarmaceutische producten zijn onder meer verzorgingsproducten, een tandenborstel of thermometer. Er is geen tegemoetkoming voor. Ze vallen volledig ten laste van de patiënt. 

Implantaten

Implantaten zijn instrumenten, apparaten of hulpmiddelen die in het lichaam worden ingebracht (bv ooglens, kunstheup). 

Voor implantaten moet meestal een persoonlijk aandeel worden betaald. Daarnaast mag de ziekenhuisapotheker je een afleveringsmarge aanrekenen. Deze bedraagt tien procent van de kostprijs, met een maximum van 148,74 euro. 

Voor een aantal implantaten mag je niets worden aangerekend. Laat daarom steeds je factuur nakijken door je ziekenfonds.

Prothesen

Net zoals implantaten dienen prothesen om een lichaamsdeel te vervangen of te wijzigen. Het verschil is dat een prothese uitwendig wordt gedragen zoals een orthopedische schoen of een kniebrace.  

Voor prothesen wordt een persoonlijk aandeel maar geen afleveringsmarge aangerekend.

Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

Materiaal nodig tijdens en na een operatie (bv. hechtingsmateriaal) mag je niet worden aangerekend, behalve als er er een terugbetaling is door het ziekenfonds. 

Voor deze materialen kan de ziekenhuisapotheker je een afleveringsmarge aanrekenen. Ze bedraagt tien procent van de kostprijs, met een maximum van 148,74 euro.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen