HomeWat te doen bij?HospitalisatieZiekenhuisfactuur

Forfaitaire kosten

Een ziekenhuis mag je bij elke opname vier forfaitaire bedragen factureren, ook als je geen gebruik maakt van de aangerekende diensten.

Bij daghospitalisatie is een andere regeling van toepassing.

Forfait klinische biologie

Dit forfait bedraagt 7,44 euro voor gewoon verzekerden. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming betaalt niets.

Bij opname in psychiatrie varieert het bedrag naargelang de instelling.

Forfait medische beeldvorming

Als gewoon verzekerden betaal je 6,20 euro; heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming 1,98 euro.

Forfait medische wachtdienst en technische verstrekkingen

Per opname betaal je een forfait van 16,40 euro voor alle technische verstrekkingen. Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je hiervoor niets.

Forfait geneesmiddelen

  • Forfait per opname
    Dit forfait wordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds.
  • Forfait per opnamedag
    Per verblijfsdag betaal je 0,62 euro voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag is wettelijk bepaald en wordt aangerekend ook als je zulke geneesmiddelen niet hebt verbruikt.
    Bij daghospitalisatie wordt dit forfait niet gefactureerd. Bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis bedraagt het 0,80 euro per dag.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen