HomeWat te doen bij?(Af)studeren

Studeren en werken

Tot de leeftijd van 25 jaar kun je als student aangesloten blijven als ‘kind ten laste’ bij een van de ouders.

Dit statuut kun je niet altijd behouden als je bijklust.

Je kunt het statuut 'kind ten laste' niet behouden als:

  • je bijklust als loontrekkende en minstens:
    • 6.502,88 euro bruto per jaar verdient (voor wie 21 jaar is of ouder) (*);
    • 4.974,87 euro bruto per jaar verdient (voor wie jonger is dan 21 jaar) (*);
  • en je werkgever voor jou sociale lasten betaalt.

In dat geval moet je in eigen naam aansluiten. Dat kan op twee manieren:

Als je statuut moet worden gewijzigd en je zelf nog geen aanvraag hebt gedaan, zal het ziekenfonds na verloop van tijd met jou contact opnemen. Dat gebeurt nadat het ziekenfonds via de Kruispuntbank de gegevens ontving over je tewerkstelling tijdens het voorgaande jaar.

(*) Bedragen geldig op 1 januari 2021

Goed om te weten

  • Voor inkomsten uit een zelfstandige activiteit gelden andere criteria. 
  • Inkomsten als jobstudent, die niet onderworpen zijn aan sociale zekerheid, moeten niet worden meegeteld om het bedrag te berekenen.
  • Informeer steeds je kinderbijslagfonds als je bijklust als student. Ga na of je recht op het Groeipakket (Vlaanderen) of kinderbijslag (Brussel) al dan niet vervalt. In bepaalde gevallen kan de uitkering behouden blijven. 

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen