HomeWat te doen bij?Thuiszorg

Juridische maatregelen

Sommige mensen zijn - tijdelijk of blijvend - door ziekte of handicap geheel of gedeeltelijk niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen en zelf hun goederen, financiën en bezittingen te beheren. 

Daarom zijn er een aantal juridische maatregelen die je kunt nemen.

Sinds 2014 is er een nieuw statuut voor beschermde personen. Het vervangt het voorlopige bewind, de verlengde minderjarigheid, de onbekwaamverklaring en de toevoeging van een gerechtelijk raadsman. 

Sindsdien kun je iemand een zorgvolmacht geven om bepaalde handelingen in jouw naam te doen zonder dat de vrederechter moet tussenkomen (buitengerechtelijke bescherming). Ben je niet in staat om deze volmacht te geven of voldoet deze volmacht niet meer, zal de vrederechter een begeleiding op maat uitwerken om jou als beschermde persoon bij te staan (rechterlijke bescherming).

Ga ook naar