HomeWat te doen bij?ThuiszorgJuridisch

Vertrouwenspersoon

Naast een bewindvoerder kun je ook een vertrouwenspersoon aanstellen. 

Als je bezittingen toevertrouwd zijn aan een voorlopige bewindvoerder, heb je het recht je te laten helpen en bijstaan door een vertrouwenspersoon die je zelf gekozen hebt of die, bij gebrek daaraan, aangeduid werd door de vrederechter.

De zorgbehoevende zelf of een derde die in diens belang handelt (bv. een familielid) kan een vertrouwenspersoon voorstellen aan de vrederechter. De aanduiding gebeurt na een verzoek aan de vrederechter (bij aanvang van of tijdens het tijdelijke beheer).

Taken

Een vertrouwenspersoon heeft als taak:

  • toezicht op de uitoefening van het beheer;
  • vertegenwoordiging;
  • belangenverdediging.

De vertrouwenspersoon krijgt inzage van volledig beheer en heeft het recht gehoord te worden door de vrederechter.

De vertrouwenspersoon wordt gezien als de brug tussen de voorlopige bewindvoerder en de beschermde persoon in geval van een externe, professionele bewindvoerder.

Ga ook naar