HomeWat te doen bij?ThuiszorgJuridisch

Zorgcontract

Als je weet dat je weldra niet meer in staat zult zijn om voor jezelf te zorgen, kun je op voorhand een zorgcontract afsluiten met een of meerdere personen.

Samen met die toekomstige mantelzorger(s) leg je in een zorgcontract de omvang van de hulp en de financiële bijdrage die je maandelijks aan de mantelzorger(s) moet betalen vast.

Om familiale spanningen te vermijden over de financiële kant van thuiszorg, wordt bij intensieve thuiszorg een (onkosten)vergoeding voor de mantelzorgers het best met alle betrokkenen besproken. Zeker als de zorgbehoevende bij een van de kinderen gaat inwonen.

Bij het opstellen van een zorgcontract kun je advies vragen via Zorglijn of aan je notaris, bij wie je een zorgcontract kunt afsluiten.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen