HomeWat te doen bij?ThuiszorgJuridisch

Zorgvolmacht

Als je langzaam de controle over het beheer van je goederen verliest, kun je iemand een volmacht geven om jouw vermogen te beheren en beslissingen te nemen over jou. In dat geval ben jij de lastgever. De persoon die je vermogen beheert, is de lasthebber.

Met een volmacht of lastgeving vermijd je of stel je uit dat een vrederechter een bewindvoerder aanduidt.

Een volmacht of lastgeving kan voor zakelijke belangen (bv. het beheer van je rekening, betalingen) en voor beslissingen over jouw persoon (bv. opname in een woonzorgcentrum).

Juridisch gezien blijf je na een lastgeving handelingsbekwaam.

 • Je kunt zelf nog altijd je vermogen beheren.
 • Je wordt niet beschermd tegen oneerlijke derden.
 • Er is geen wettelijke controle op de lasthebber(s).

Een lastgeving is een goede oplossing als je de lasthebber kunt vertrouwen. En als er een goed onderling vertrouwen is tussen eventueel meerdere lasthebbers.

De lasthebber is verplicht om jou als lastgever zoveel mogelijk te betrekken bij de uitoefening van zijn opdracht.

Procedure

Om een volmacht te geven, moet je meerderjarig zijn en wilsbekwaam.

Maak de overeenkomst zo gedetailleerd mogelijk op. Een notaris kan je daarbij helpen. Hij waakt er ook over dat de lastgeving in jouw belang is.

 • Geef aan of je een volmacht geeft over het beheer van je vermogen (rekeningen betalen), of ook over de beschikking ervan (verkoop, schenking).
 • Geef aan welke zorgaspecten je rond je persoon wenst (bv. welk rustoord je wenst mocht de zorg thuis niet meer mogelijk zijn).
 • Als je meerdere lasthebbers aanduidt (bv. je kinderen), baken dan duidelijk de bevoegdheden af. Wie doet de controle? Welke vergoedingen krijgen de lasthebbers?
 • De datum waarop de volmacht ingaat, bepaal je zelf. Je kunt in de overeenkomst ook aangeven dat de volmacht pas ingaat wanneer je niet meer in staat bent om zelf je zakelijke belangen uit te voeren.

De lastgeving moet ondertekend worden door jezelf en je lasthebber(s).

De overeenkomst moet ook geregistreerd worden in een centraal register. Dat kost 18,15 euro en kan:

 • ofwel bij de griffie van het vredegerecht in jouw verblijfplaats;
 • ofwel bij de notaris die de lastgeving opstelde.

Ook de herroeping van de lastgeving moet geregistreerd worden in het centraal register. 

Meer informatie

 • Voor specifieke informatie: surf naar www.notaris.be.
 • Voor algemene informatie: neem contact op met Zorglijn.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen