HomeWat te doen bij?

Wat te doen als je verhuist?

Nadat je je adreswijziging hebt doorgegeven aan de dienst bevolking van je stad of gemeente en de wijkagent je verblijfplaats heeft vastgesteld, ontvangt je ziekenfonds automatisch je nieuwe adres via de kruispuntbank. 

In principe moet je je adreswijziging dus niet melden aan je ziekenfonds. 

Stuur je nieuwe adres echter wel door indien je arbeidsongeschikt bent of als je het nuttig acht dat het ziekenfonds meteen je nieuw adres kent. Ook als je verhuist naar het buitenland heeft dit invloed op je aansluiting bij CM en geef je de adreswijziging door met onderstaand formulier.

Wijzigt ook je gezinssamenstelling? Kijk in de rubriek 'Wat te doen bij gezinswijzigingen?' of je al dan niet je ziekenfonds moet verwittigen.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen