HomeWat te doen bij?Wonen/werken in het buitenland

Wonen en werken in de EER of Zwitserland

Verhuis je naar een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland om er te werken voor een buitenlandse werkgever? Dan moet je je verzekeren in je nieuwe woonland want je Belgische ziekteverzekering wordt stopgezet.

Neem voor je vertrek contact op met je CM-ziekenfonds. Informeer er wat je moet doen om in orde te blijven met de ziekteverzekering en wat terugbetaald wordt. Je zal er ook een formulier E104 krijgen met vermelding van de periodes waarin je in België verzekerd was. Met dit formulier kan je je in je nieuwe woonland inschrijven in een plaatselijk ziekenfonds, zodat je zonder onderbreking verzekerd blijft. 

In sommige landen gebeurt de inschrijving in een plaatselijk ziekenfonds automatisch via je werkgever. In andere landen moet je dit zelf doen. 

Keer je terug naar België? Ga dan opnieuw langs bij je ziekenfonds.

Meer informatie

Ga ook naar