Wonen en werken buiten de EER of Zwitserland

Verhuis je naar een ander land dan een EU-lidstaat, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Neem contact op met CM.

Ga je in een van die landen werken voor een buitenlandse werkgever? Dan moet je je inschrijven bij een plaatselijk ziekenfonds in je nieuwe woonland. In sommige landen gebeurt dit automatisch via de werkgever, in andere moet je je zelf aanmelden.

Omdat de ziekteverzekering niet overal zo uitgebreid is, kun je je extra beschermen door:

  • een bijkomende privé-verzekering te nemen;
  • een bijdrage te betalen aan de RSZ om aan te sluiten bij het Belgisch systeem van 'Overzeese Sociale Zekerheid'