Medische kosten ten gevolge van een ongeval dien je niet alleen aan te geven bij de betrokken verzekeringsmaatschappij. 

Ook bij het ziekenfonds moet je elk ongeval met letsels of verwondingen melden. Zo kan CM de bedragen die ze jou uitbetaalde terugvorderen van de persoon (of zijn verzekeraar) die verantwoordelijk wordt gesteld voor het ongeval.

Aangifte: digitaal of op papier

Elk ongeval met letsels of verwondingen moet je aangeven bij het ziekenfonds, bijvoorbeeld op het moment dat je doktersbriefjes of andere medische kosten indient. Dit kan op twee manieren:

Je kunt het formulier ook toegestuurd krijgen zonder dat je een ongeval hebt aangegeven. Dat gebeurt als het ziekenfonds vermoedt dat je een ongeval hebt gehad (bv. op basis van een ziekenhuisopname of een aangifte van arbeidsongeschiktheid).

Bezorg het ingevulde formulier steeds zo snel mogelijk aan het ziekenfonds terug, ook al zijn je medische kosten geen gevolg van een ongeval.

Arbeidsongeschiktheid aangeven

Word je na een ongeval arbeidsongeschikt, moet je dat tijdig en op correcte wijze melden aan de adviserend arts van je ziekenfonds. De aangiftetermijn varieert naargelang je werknemer, werkloze of zelfstandige bent.

Ga ook naar


Download