Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Hoe geef je je arbeidsongeschiktheid aan?

Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap niet kan werken. Dien je getuigschrift arbeidsongeschiktheid (ook wel 'vertrouwelijk' genoemd) zo snel mogelijk in.

Wanneer moet je aangifte doen?

Je moet CM op tijd verwittigen als je arbeidsongeschikt wordt of blijft. Hoeveel tijd je hebt hangt af van je situatie. 

Woon of werk je in het buitenland? Je vindt alle info bij ‘arbeidsongeschiktheid buitenland'.

  • Bediende: binnen 28 kalenderdagen (begindatum ziekte + 27 dagen)
  • Arbeider: binnen 14 kalenderdagen (begindatum ziekte + 13 dagen)
  • Zelfstandigen, onthaalouders, werklozen, personen die niet werken (bv. personen van wie het contract afloopt): binnen 7 kalenderdagen (begindatum ziekte + 7 dagen)
  • Je getuigschrift vermeldt een einddatum. Ben je langer arbeidsongeschikt? Dan verlengt de dokter je arbeidsongeschiktheid.
  • Bezorg het nieuw getuigschrift digitaal of per post aan CM binnen 7 kalenderdagen (einddatum eerste attest + 7 dagen).

  Als je terug ging werken en opnieuw ziek wordt, is er sprake van een herval. Bezorg het nieuwe getuigschrift digitaal of per post aan CM binnen 7 kalenderdagen (begindatum ziekte + 7 dagen).

  Wanneer spreken we over een herval?

  • Als je minder dan een jaar arbeidsongeschikt was en opnieuw ziek wordt binnen de 14 dagen.
  • Als je langer dan een jaar arbeidsongeschikt was (invaliditeit) en opnieuw ziek wordt binnen de 3 maanden.

  Word je opnieuw ziek na die 14 dagen of 3 maanden? Dan spreken we niet over herval. Je moet dan opnieuw een eerste aangifte doen.

  Extra info

  • Kan je door een ziekenhuisopname niet tijdig aangifte doen? Dan wordt je aangiftetermijn verlengd met het aantal dagen dat je in het ziekenhuis lag.
  • Als vastbenoemd ambtenaar moet je geen aangifte doen bij CM. Vraag naar de specifieke regeling bij je werkgever.

  Hoe geef je je arbeidsongeschiktheid aan?

  1. Getuigschrift aanvragen

  Vaak krijg je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid de dokter. Is dat niet zo? Dan kan je het online aanvragen of downloaden:

  2. Getuigschrift invullen

  Vul het document correct en volledig in:

  • Jij vult het bovenste deel volledig in en plakt een gele klever op het getuigschrift. Kruis aan of het om het begin of een verlenging van je arbeidsongeschiktheid gaat. 
  • Je arts vult het tweede deel volledig in en ondertekent het.
   • Bij een volledige week arbeidsongeschiktheid moet je arts zondag als einddatum vermelden. Anders verlies je de uitkering voor zaterdag (waarop je recht hebt).

  3. Getuigschrift bezorgen

  Bezorg je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan CM. Dat kan online of schriftelijk.

   Neem een scan of een foto van je getuigschrift. Voeg die toe als bijlage aan dit formulier.

   Bezorg je aangifte nooit via een CM-brievenbus.

   • Stuur het getuigschrift (geen kopie) op met de post naar de adviserend arts. De poststempel is de datum van aangifte.
    • Schrijf op de envelop ‘Aangifte arbeidsongeschiktheid’. 
   • Of geef het ingevulde getuigschrift af aan de adviserend arts. Vraag een ontvangstbewijs.

   Digitale aangifte via de huisarts (eGAO)

   • Je huisarts kan je aangifte van arbeidsongeschiktheid (eGAO) rechtstreeks en via elektronische weg aan CM bezorgen. Dat systeem heet Mult-eMediatt. Je huisarts heeft hiervoor je toestemming nodig.
   • Jij ontvangt een bewijsstuk van de aangifte (op papier of digitaal). Dat hoef je niet aan CM te bezorgen. 
   • Voorwaarden:
    • De verwachte duurtijd van de arbeidsongeschiktheid moet bij de start minstens 14 dagen zijn. 
    • Voor verlengingen is er geen minimumtermijn
    • Je huisarts heeft aangepaste software nodig om een eGAO te versturen.

   Heb je je aangifte te laat bezorgd?

   Als je CM te laat verwittigt, verlies je tien procent van je uitkering per dag dat je te laat was.

   Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) kan de sanctie opheffen als je aan volgende voorwaarden voldoet.

   • Je verliest meer dan 25 euro.
   • Je hebt een laag gezinsinkomen of er is sprake van overmacht (niet: foutieve informatie, verloren briefwisseling ...)

   Contacteer CM als je hulp nodig hebt om je sanctie op te heffen.