HomeWat te doen bij?Ziekte of ongevalJe had een ongeval

Afhandeling schadevergoeding

De Belgische wetgeving bepaalt dat diegene die aan een ander schade veroorzaakt, deze schade dient te vergoeden.

Het algemeen principe komt er op neer dat de schadeveroorzaker het slachtoffer moet terugzetten in zijn situatie van voor het ongeval. Aangezien dit meestal niet meer mogelijk is in natura, moet de schade vergoed worden. 

Onder schade verstaat men niet alleen de schade die zich al heeft gemanifesteerd, doch ook de schade die zich met een zekere waarschijnlijkheid in de toekomst zal voordoen.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen