Wat?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg van of naar het werk.

Je werkgever verzekert je tegen dergelijke ongevallen bij een arbeidsongevallen-verzekeraar, die je schade - zoals medische kosten en loonverlies - zal vergoeden.

Wat te doen?

 • Meld onmiddellijk het ongeval aan je werkgever, die dit zal doorgeven aan zijn arbeidsongevallenverzekeraar.
 • Geef het ongeval aan bij je regionaal CM-ziekenfonds indien je verwondingen hebt. Lees meer 
 • Dien een aangifte van arbeidsongeschiktheid in als je niet kunt werken. Lees meer

Terugbetaling medische kosten en loonverlies

 • Het ongeval is erkend als arbeidsongeval
  Dien je medische kosten in bij de arbeidsongevallenverzekeraar van je werkgever. Die zal alle kosten ten gevolge van het ongeval, inclusief eventueel loonverlies, vergoeden.

 • De verzekeraar houdt de erkenning als arbeidsongeval in beraad
  Informeer je CM-ziekenfonds dat de verzekeraar zich beraadt over de erkenning. Op jouw vraag komt CM, in afwachting van een definitieve beslissing, tegemoet in de medische kosten volgens de gebruikelijke terugbetalingstarieven en betaalt ze een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.  Informeer je CM-ziekenfonds
  over de erkenning.
    De verzekeraar zal alle kosten ten gevolge van het ongeval,
  inclusief eventueel loonverlies, vergoeden.
  De kosten die je zelf al betaalde, vraag je  terug aan de verzekeraar.
  Een overzicht ervan kun je
  aanvragen bij je ziekenfonds
  of afdrukken via 'Mijn dossier'.
  Dien alle verdere medische kosten in
  bij de verzekeraar.
  De kosten die CM reeds betaalde, zal ze terugvragen aan de verzekeraar.

  Informeer je CM-ziekenfonds
  over de weigering.
  CM komt tegemoet in de medische kosten volgens de gebruikelijke terugbetalingstarieven en betaalt een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.
  Indien je niet akkoord gaat
  met de weigering,
  kan je ze aanvechten voor de arbeidsrechtbank.
  Het ongeval wordt nadien
  als arbeidsongeval erkend
   
  Het ongeval wordt nadien
  geweigerd door de verzekeraar
 • De verzekeraar erkent het arbeidsongeval niet
  Informeer je CM-ziekenfonds over de weigering. CM komt tegemoet in de medische kosten volgens de gebruikelijke terugbetalingstarieven en betaalt een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.
  Indien je niet akkoord gaat met de weigering, kan je ze aanvechten voor de arbeidsrechtbank.

Download


CM-diensten en -voordelen