Zonder verantwoordelijke derde

Bij een privé-ongeval zonder verantwoordelijke derde is niemand anders verantwoordelijk voor het ongeval (bv. je valt thuis van de trap, je verzwikt je voet tijdens een wandeling).

 • Wat te doen?
  • Meld het ongeval aan je regionaal CM-ziekenfonds indien je verwondingen hebt, ook al zijn er geen andere personen bij betrokken. Lees meer
  • Indien van toepassing: doe een aangifte van arbeidsongeschiktheid als je niet kunt werken. Lees meer
 • Terugbetaling medische kosten en loonverlies

  Je ziekenfonds komt tegemoet in de medische kosten volgens de gebruikelijke terugbetalingstarieven en betaalt een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

Met verantwoordelijke derde

Bij een ongeval met verantwoordelijke derde is iemand anders verantwoordelijk voor je ongeval. Bijvoorbeeld de eigenaar/bewaarder van de hond die je beet of van de bloempot die op je hoofd viel.

 • Wat te doen?
  • Meld, indien nodig, het ongeval zo snel mogelijk aan de politie.
  • De verantwoordelijke derde dient het ongeval aan te geven aan zijn verzekeraar (doorgaans de familiale verzekering).
  • Signaleer het ongeval aan je regionaal CM-ziekenfonds indien je verwondingen hebt. Lees meer
  • Indien van toepassing: doe een aangifte van arbeidsongeschiktheid als je niet kunt werken. Lees meer
 • Terugbetaling medische kosten en loonverlies
  • Dien je medische kosten in bij je ziekenfonds en vermeld steeds dat ze betrekking hebben op het ongeval. Het ziekenfonds komt voorlopig tegemoet in de medische kosten volgens de gebruikelijke terugbetalingstarieven en betaalt een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.
  • Verwittig je ziekenfonds als er waarschijnlijk geen kosten meer zullen zijn in verband met het ongeval.
  • Informeer je ziekenfonds als de tegenpartij je wil vergoeden. Bezorg het een kopie van de dading of gerechtelijke beslissing waarmee de schadevergoeding wordt geregeld.
  • Bezorg de betrokken verzekeraar (zie hoger) een overzicht van wat je zelf betaalde. Je kunt dit overzicht aanvragen bij je ziekenfonds of zelf afdrukken via 'Mijn dossier'.

Download


CM-diensten en -voordelen