Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Wat te doen bij een privé-ongeval?

Ben je zelf verantwoordelijk voor het ongeval, of iemand anders?

Bij een privé-ongeval zijn er twee mogelijkheden:

  • ofwel ben je zelf verantwoordelijk;
  • ofwel is iemand anders verantwoordelijk voor het ongeval.

Zonder verantwoordelijke derde

Als er geen verantwoordelijke derde is, is niemand anders verantwoordelijk voor het ongeval.

Voorbeelden van zo'n ongeval zijn: thuis van de trap vallen, je voet verzwikken tijdens een wandeling. 

Letsel(s)? Meld je ongeval bij CM

Dat kan op twee manieren:

Je kunt het formulier ook toegestuurd krijgen zonder dat je een ongeval hebt aangegeven. Dat gebeurt als CM vermoedt dat je een ongeval hebt gehad (bv. op basis van een ziekenhuisopname of een aangifte van arbeidsongeschiktheid).

Bezorg het ingevulde formulier altijd zo snel mogelijk aan CM, ook al zijn je medische kosten geen gevolg van een ongeval.

Arbeidsongeschikt? Geef het aan

Word je na een ongeval arbeidsongeschikt? Meld dat tijdig en op correcte wijze aan de adviserend arts van CM. De aangiftetermijn varieert naargelang je werknemer, werkloze of zelfstandige bent.

Medische kosten en loonverlies

CM komt tussen in de medische kosten volgens de gebruikelijke terugbetalingstarieven en betaalt een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

Met verantwoordelijke derde

Bij een ongeval met verantwoordelijke derde is iemand anders verantwoordelijk voor je ongeval. Dat kan bv. de eigenaar zijn van de hond die je beet of van de bloempot die op je hoofd viel.

Meld het ongeval aan de politie

Meld, indien nodig, het ongeval zo snel mogelijk aan de politie. De verantwoordelijke derde moet het ongeval aangeven aan zijn verzekeraar (doorgaans de familiale verzekering).

Letsel(s)? Meld je ongeval bij CM

Dat kan op twee manieren:

Je kunt het formulier ook toegestuurd krijgen zonder dat je een ongeval hebt aangegeven. Dat gebeurt als CM vermoedt dat je een ongeval hebt gehad (bv. op basis van een ziekenhuisopname of een aangifte van arbeidsongeschiktheid).

Bezorg het ingevulde formulier altijd zo snel mogelijk aan CM, ook al zijn je medische kosten geen gevolg van een ongeval.

Arbeidsongeschikt? Geef het aan

Word je na een ongeval arbeidsongeschikt? Meld dat tijdig en op correcte wijze aan de adviserend arts van CM. De aangiftetermijn varieert naargelang je werknemer, werkloze of zelfstandige bent.

Medische kosten en loonverlies

  • Dien je medische kosten in bij CM en vermeld altijd dat ze te maken hebben met het ongeval. CM komt voorlopig tussen in de medische kosten volgens de gebruikelijke terugbetalingstarieven en betaalt een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.
  • Verwittig CM als er waarschijnlijk geen kosten meer zullen zijn in verband met het ongeval.
  • Informeer CM als de tegenpartij je wil vergoeden. Bezorg een kopie van de dading of gerechtelijke beslissing waarmee de schadevergoeding wordt geregeld.
  • Bezorg de betrokken verzekeraar een overzicht van wat je zelf betaalde. Je kunt zo'n overzicht afdrukken via 'Mijn CM'.