Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid?

Ben je door ziekte of ongeval niet in staat om te werken, dan kan je een uitkering ontvangen.

De uitkering bij arbeidsongeschiktheid geldt zowel voor werknemers, werklozen als zelfstandigen.

Wat je moet doen om die uitkering van CM te ontvangen? Volg het stappenplan.

Als je toch meer informatie over arbeidsongeschiktheid nodig hebt, kan je hier terecht.

Je wordt arbeidsongeschikt

Een ongeval of ziekte: het kan iedereen overkomen. Als je hierdoor niet in staat bent om te werken, moet je aangifte doen van arbeidsongeschiktheid. Dan kan je van CM een uitkering ontvangen. Daar komt heel wat bij kijken. Geen nood, CM maakt je wegwijs.

Belangrijk:

  • Voor vastbenoemd overheidspersoneel gelden afzonderlijke regelingen die niet onder de ziekteverzekering vallen.
  • Ook in geval van arbeidsongeval of beroepsziekte is een andere reglementering van toepassing.

Je bent arbeidsongeschikt

De arts beslist dat je arbeidsongeschikt bent. Daarna ontvang je een inlichtingenblad - deel lid. Die moet je zo snel mogelijk ingevuld terugbezorgen aan CM.

Tijdens je arbeidsongeschiktheid heb je bepaalde rechten, maar ook plichten. Zo moet je altijd ingaan op een uitnodiging van de adviserend arts en moet je die ook inlichten of toestemming vragen wanneer je op vakantie gaat.

Als de adviserend arts je arbeidsongeschiktheid goedkeurt, wordt je recht op een ziekte-uitkering verder onderzocht. Op de betaalkalender lees je wanneer die gestort wordt. Een overzicht van je uitkeringen kan je aanvragen bij CM.

Nadert het einde van je erkenning arbeidsongeschiktheid, maar ben je nog niet klaar om terug aan de slag te gaan? Dan kan je een verlenging aanvragen.

Weer aan het werk

Voltijds, deeltijds of misschien als vrijwilliger? Met of zonder hulp? Hoe dan ook, je arbeidsongeschiktheid zit erop of je voelt je weer goed genoeg om gedeeltelijk opnieuw aan de slag te gaan. 

Ga je na afloop van je erkenningsperiode opnieuw volledig aan het werk? Dan hoef je niets te doen. 

In andere gevallen kijk je best even na wat er dient te gebeuren.

Maar als je opnieuw opstart vóór het einde van je arbeidsongeschiktheid, moet je CM verwittigen.