• Home
  • Arbeidsongeschiktheid

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid?

Ben je door ziekte of ongeval niet in staat om te werken, dan kun je een uitkering ontvangen.

De uitkering bij arbeidsongeschiktheid geldt zowel voor werknemers, werklozen als zelfstandigen.

Wat je moet doen om die uitkering van CM te ontvangen? Volg het stappenplan.

Als je toch meer informatie over arbeidsongeschiktheid nodig hebt, kun je hier terecht.

Je wordt arbeidsongeschikt

Een ongeval of ziekte: het kan iedereen overkomen. Als je hierdoor niet in staat bent om te werken, moet je aangifte doen van arbeidsongeschiktheid. Dan kun je van CM een uitkering ontvangen. Daar komt heel wat bij kijken. Geen nood, CM maakt je wegwijs.

Belangrijk:

  • Voor vastbenoemd overheidspersoneel gelden afzonderlijke regelingen die niet onder de ziekteverzekering vallen.
  • Ook in geval van arbeidsongeval of beroepsziekte is een andere reglementering van toepassing.

Je bent arbeidsongeschikt

Tijdens je arbeidsongeschiktheid heb je bepaalde rechten, maar ook plichten. Zo moet je altijd ingaan op een uitnodiging van de adviserend arts en moet je die ook inlichten of toestemming vragen wanneer je op vakantie gaat.

Als de adviserend arts je arbeidsongeschiktheid goedkeurt, heb je recht op een ziekte-uitkering. Op de betaalkalender lees je wanneer die gestort wordt. Een overzicht van je uitkeringen kun je aanvragen bij CM.

Nadert het einde van je erkenning arbeidsongeschiktheid, maar ben je nog niet klaar om terug aan de slag te gaan? Dan kun je een verlenging aanvragen.

Terug aan het werk

Voltijds, deeltijds of misschien als vrijwilliger? Met of zonder hulp? Hoe dan ook, je arbeidsongeschiktheid zit erop of je voelt je weer goed genoeg om gedeeltelijk opnieuw aan de slag te gaan. 

Ga je na afloop van je erkenningsperiode opnieuw volledig aan het werk? Dan hoef je niets te doen. 

In andere gevallen kijk je best even na wat er dient te gebeuren.

Maar als je opnieuw opstart vóór het einde van je arbeidsongeschiktheid, moet je CM verwittigen.