HomeZiekte

Elektronische patiëntendossiers

Een elektronisch patiëntendossier biedt heel wat voordelen. Zo kunnen zorgverleners je dossier met elkaar delen. Het laat ze toe om op elk moment (bv. in een spoeddienst) je medische gegevens te raadplegen. 

Zorgverleners kunnen je dossiers pas elektronisch delen als jij - als patiënt - je toestemming geeft.

Ook als patiënt heb je toegang tot je eigen gezondheidsdossier.