Waarom?

Door je toestemming te geven, ga je ermee akkoord dat de zorgverleners die je behandelen informatie over je gezondheid met elkaar delen via elektronische netwerken.

Zo kunnen deze zorgverleners:

 • je sneller en beter behandelen omdat ze je medische voorgeschiedenis kennen;
 • voorkomen dat je onnodige onderzoeken ondergaat.

Hoe?

Toestemming geven, kan op diverse manieren.

 • Registreer zelf je toestemming via 'Mijn gezondheid' of via 'MyHealthViewer'.
  Het aanmelden gebeurt met je elektronische identiteitskaart en de bijhorende PIN-code.   
 • Of vraag aan de CM-consulent, je huisarts, je verpleegkundige, je apotheker of in het ziekenhuis (bv. bij inschrijving voor een opname) om je toestemming te registreren aan de hand van je rijksregisternummer of met je elektronische identiteitskaart.  

Voor wie geldt de toestemming?

Enkel zorgverleners die je behandelen (en dus een zorg- of therapeutische relatie met je hebben) krijgen toegang tot je gegevens. Het zijn onder meer:

 • je huisarts die je globaal medisch dossier beheert;
 • artsen die je behandelen tijdens een hospitalisatie;
 • specialisten die je raadpleegt;
 • apothekers die je geneesmiddelen afleveren;
 • verpleegkundigen die je zorg aan huis bieden.

Zij kunnen evenwel enkel de informatie bekijken die voor hen nodig is om jou de gepaste zorg te geven.

De toegangsrechten voor zorgverleners kun je zelf beheren.

Voor welke elektronische netwerken geldt de toestemming?

Je toestemming geldt op dit ogenblik voor:

Ga ook naar