HomeZiekteE-patiëntendossiers

Farmaceutisch dossier

Elke apotheker bij wie je een voorgeschreven geneesmiddel haalt, slaat deze gegevens elektronisch op in je farmaceutisch dossier. Tenzij je vraagt om dit niet te doen, mag hij hierin ook bijkomende gegevens registreren zoals:

  • de aflevering van geneesmiddelen zonder voorschrift of andere producten (bv. voedingssupplementen);
  • chronische ziekten;
  • allergieën of intoleranties (bv. aan lactose) die de inname van geneesmiddelen kunnen verstoren. 

Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Met het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) kan elke apotheker waarmee je een therapeutische relatie hebt een deel van je farmaceutisch dossier raadplegen. Dit is belangrijk als je je geneesmiddelen niet afhaalt bij je vaste apotheker, maar bijvoorbeeld bij de apotheker van wacht. Zo kan ook hij je optimaal adviseren. 

In je GFD staat de belangrijkste informatie over afgeleverde geneesmiddelen en andere producten. Deze gegevens worden veilig bewaard in een centrale databank die enkel voor apothekers toegankelijk is. 

Apothekers kunnen je GFD pas raadplegen indien je vooraf je toestemming gaf. Ze zijn evenwel niet verplicht om hun dossiers te delen.

Goed om te weten is ook dat nog niet elke apotheker in het GFD is ingestapt. 

Voordelen

  • De apotheker heeft een totaalbeeld van je medicatiegebruik. 
  • Je krijgt advies op maat omdat de apotheker je volledige medicatiegebruik kent. 
  • Indien je diverse geneesmiddelen combineert, kan de apotheker via een softwaretoepassing bijwerkingen of wisselwerkingen opzoeken. 
  • Je hoeft niet meer al je medicatiedoosjes en afschriften te bewaren
  • Er is een betere opvolging mogelijk. Indien nodig zal de apotheker contact opnemen met je huisarts. 

Ga ook naar