De vertegenwoordiger is een meerderjarige persoon die in jouw plaats je rechten uitoefent, indien je hiertoe niet meer in staat bent (bv. omdat je in coma ligt of dement bent). 

Op het moment dat je nog zelf je rechten kunt uitoefenen, kun je een vertegenwoordiger aanstellen met het formulier 'Aanwijzing van een vertegenwoordiger'
Deze aanstelling kan steeds worden ingetrokken met het formulier 'Herroeping van een vertegenwoordiger'.

Heb je geen vertegenwoordiger aangeduid, wordt je samenwonende echtgenoot of de wettelijk of feitelijk samenwonende partner beschouwd als je vertegenwoordiger. 
Bij afwezigheid ervan of indien deze persoon dit niet wil doen, word je in vervangende volgorde vertegenwoordigd door een meerderjarig kind, een ouder of een meerderjarige broer of zus. 

Bij afwezigheid ervan, indien deze persoon dit niet wenst te doen of indien er een conflict is tussen meerdere mogelijke vertegenwoordigers (bv. tussen meerderjarige kinderen), behartigt de zorgverlener je belangen na overleg met collega's.

De vertegenwoordiger mag niet worden verward met de vertrouwenspersoon, die je enkel kan bijstaan.

Specifieke situaties

  • Minderjarigen
    Vertegenwoordiger: ouders of voogd.
    De minderjarige wordt evenwel zoveel mogelijk bij de uitoefening van zijn rechten betrokken en kan ze soms zelfs zelfstandig uitoefenen. 
  • Meerderjarigen met het statuut van verlengde minderjarigheid of het statuut van onbekwaamverklaring
    Vertegenwoordiger: ouders of voogd.
    De patiënt wordt zoveel mogelijk en in verhouding tot zijn begripsvermogen betrokken bij de uitoefening van zijn rechten.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen