HomeZiekteMijn rechten als patiënt

Vertegenwoordiger

Ben je meerderjarig, is de vertegenwoordiger een meerderjarige persoon die in jouw plaats je rechten uitoefent, indien je hiertoe niet meer in staat bent (bv. omdat je in coma ligt of een persoon met dementie bent). 

Op het moment dat je nog zelf je rechten kunt uitoefenen, kun je een vertegenwoordiger aanstellen met het formulier 'Aanwijzing van een vertegenwoordiger'
Deze aanstelling kan steeds worden ingetrokken met het formulier 'Herroeping van een vertegenwoordiger'.

Heb je geen vertegenwoordiger aangeduid of treedt je aangewezen vertegenwoordiger niet op, worden je rechten uitgeoefend door je bewindvoerder, na machtiging door de vrederechter.

  • Is er geen bewindvoerder bevoegd om je te vertegenwoordigen, wordt je samenwonende echtgenoot, of je wettelijk of feitelijk samenwonende partner beschouwd als je vertegenwoordiger. 
  • Bij afwezigheid ervan of indien deze persoon dit niet wil doen, word je in vervangende volgorde vertegenwoordigd door een meerderjarig kind, een ouder of een meerderjarige broer of zus. 
  • Bij afwezigheid ervan, indien deze persoon dit niet wenst te doen of indien er een conflict is tussen meerdere mogelijke vertegenwoordigers (bv. tussen meerderjarige kinderen), behartigt de zorgverlener je belangen na overleg met collega's.

Bij minderjarigen treden de ouders of voogd op als vertegenwoordiger. De minderjarige wordt evenwel zoveel mogelijk bij de uitoefening van zijn rechten betrokken en kan ze soms zelfs zelfstandig uitoefenen.

Zorgvolmacht

Vóór 1 maart 2019 was een zorgvolmacht enkel mogelijk om je vermogen te beheren. Sinds 1 maart kun je deze zorgvolmacht ook gebruiken voor beslissingen over jou. 

Via de zorgvolmacht duid je een of meerdere personen aan die ervoor zorgen dat je alle noodzakelijke zorg krijgt als je ziek wordt. Zij zien toe op de naleving van jouw rechten als patiënt.

Je kan de zorgvolmacht zelf opmaken of dit laten doen door een notaris. Om uitwerking te hebben, moet de zorgvolmacht ook geregistreerd worden. Dat gebeurt via de notaris die de zorgvolmacht heeft opgemaakt of via de griffie van het vredegerecht indien je de zorgvolmacht zelf hebt opgesteld. 

De registratiekosten bedragen 18,15 euro. Als je de zorgvolmacht intrekt of herroept, moet je ook het einde van de zorgvolmacht laten registreren, waarvoor opnieuw een tarief van 18,15 euro geldt.

Goed om te weten

De vertegenwoordiger mag niet worden verward met de vertrouwenspersoon, die je enkel kan bijstaan.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen