Zorgvolmacht. Mijn levenswensen in goede handen

Als je langzaam de controle over het beheer van je goederen verliest, kun je iemand een volmacht geven om jouw vermogen te beheren en beslissingen te nemen over jou.

Waarom een zorgvolmacht? Naarmate je ouder wordt, is het moeilijker om gedaan te krijgen wat je wilt. Elkaars wensen begrijpen, is dan belangrijk.

Wat is een zorgvolmacht?

Daarmee geef je iemand anders het recht om je vermogen te beheren of beslissingen te nemen als je dat zelf niet meer kunt.

CM, je eerste aanspreekpunt

Ook al is het niet eenvoudig om stil te staan bij je toekomstwensen, toch is dat belangrijk. CM ondersteunt je. Advies nodig?

Hoe zorg je ervoor dat je zorgvolmacht effectief werkt?

Wanneer een zorgvolmacht effectief van kracht is, ofwel omdat die onmiddellijk is ingegaan, ofwel omdat de lastgever wilsonbekwaam is geworden, is het belangrijk om dit ook aan CM te melden als de lastgever lid is van CM. Download het registratiedocument of maak een afspraak met CM en breng zeker een kopie van de zorgvolmacht en het bewijs van de registratie ervan mee.

Meer informatie

Maak je levenswensen bespreekbaar

De kaarten van ‘Levenswensen’ helpen je om na te denken over het levenseinde, je voorkeuren en wensen.

Levenswensen

Vroegtijdige zorgplanning

Nadenken over jouw wensen en voorkeuren voor jouw toekomstige zorg, en erover spreken met naasten en zorgverleners, dat is vroegtijdige zorgplanning.

Lees meer

Brochure 'Vroegtijdige zorgplanning'

Download

Folder 'Jouw zorgwensen nu voor morgen?'

Download

Lijst contactpunten bij vroegtijdige zorgplanning

Download