HomeActueelOnderzoeken

Lopende onderzoeken


Met haar onderzoeken houdt CM de vinger aan de pols van onze gezondheid en gezondheidszorg

In het kader van lopende onderzoeken is het mogelijk dat je een vraag krijgt om een enquête in te vullen. 

Tot begin november loopt een onderzoek van CM, Samana en Altéo om de menselijke kant van arbeidsongeschiktheid en de terugkeer naar werk beter te begrijpen. De enquête richt zich tot zo’n 50.000 willekeurig gekozen volwassen CM-leden die in 2018 en/of 2019 arbeidsongeschikt waren. Zij worden via e-mail gecontacteerd om deel te nemen aan een online enquête. De vragenlijst is volledig anoniem. De resultaten worden niet doorgegeven aan derden of aan de adviserend arts van het ziekenfonds. 

Ga ook naar


CM-diensten en –voordelen