HomeActueelOnderzoeken

Lopende onderzoeken

Met haar onderzoeken houdt CM de vinger aan de pols van onze gezondheid en gezondheidszorg

In het kader van lopende onderzoeken is het mogelijk dat je een vraag krijgt om een enquête in te vullen. 

Tijdens de maand juli organiseert CM, samen met het Riziv en de andere ziekenfondsen, een online enquête over de ervaring en de tevredenheid met raadplegingen op afstand tijdens de coronacrisis. Het onderzoek verloopt bij willekeurig gekozen CM-leden die in maart, april of mei een raadpleging via telefoon of videobellen hebben gehad. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal tien minuten. De bevraging en verwerking van de gegevens zijn volledig anoniem.

Verschillende afgeronde onderzoeken kun je hier raadplegen.

Ga ook naar


CM-diensten en –voordelen