HomeActueelOnderzoeken

Lopende onderzoeken


Met haar onderzoeken houdt CM de vinger aan de pols van onze gezondheid en gezondheidszorg

In het kader van lopende onderzoeken is het mogelijk dat je een vraag krijgt om een enquête in te vullen. 

  • In februari en maart houdt CM een online enquête over de huisapotheker. Ze wordt gemaild naar zo’n duizend willekeurig gekozen CM-leden, die een overeenkomst met een huisapotheker hebben ondertekend. De antwoorden worden anoniem verzameld. De informatie wordt vertrouwelijk verwerkt en enkel gebruikt in het kader van deze studie.
  • In maart, april en mei neemt CM twee behoeftepeilingen af bij CM-leden met diabetes type2. Met deze peilingen wil CM een zicht krijgen op de noden van deze leden om haar aanbod hier nauwer op af te stemmen. De antwoorden worden anoniem verzameld en enkel gebruikt in het kader van deze peilingen.  
    • Een eerste behoeftepeiling gebeurt bij achtduizend willekeurig gekozen CM-leden met diabetes type2 uit de regio Vlaams-Brabant en Antwerpen.  
    • De tweede behoeftepeiling wordt afgenomen bij CM-leden uit West-Vlaanderen die dit voorjaar deelnamen aan de workshop ‘Gezond aan de slag'.

Verschillende afgeronde onderzoeken kun je hier raadplegen.

Ga ook naar


CM-diensten en –voordelen