HomeActueelOnderzoeken

Lopende onderzoeken

Met haar onderzoeken houdt CM de vinger aan de pols van onze gezondheid en gezondheidszorg

In het kader van lopende onderzoeken is het mogelijk dat je een vraag krijgt om een enquête in te vullen.  

Onderzoek naar de impact van de coronapandemie op levenseindezorg, maart-april 2023

CM hecht veel belang aan de kwaliteit van zorg, ook aan het einde van het leven. Daarom willen we, samen met onderzoekers van de VUB, inzicht krijgen in de impact van de coronapandemie op de levenseindezorg. Enkele vragen waarop het onderzoek een antwoord wil bieden:

 • In welke mate zijn mensen tijdens één van de golven van de coronapandemie geconfronteerd met het overlijden van een naaste?
 • Wat was de relatie tot de overleden naaste?
 • Hoe beoordelen mensen de zorg voor hun naaste in de laatste levensfase?
 • Hoe beoordelen de mensen de communicatie met zorgverleners in de laatste levensfase?
 • Wat zijn hun eigen behoeften rondom het overlijden van hun naaste?

 • Hoe verloopt het onderzoek?
  We sturen naar 100.000 leden een e-mail met een uitnodiging om deel te nemen aan deze online enquête. Deze enquête is zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar.
 • Wie neemt deel aan deze enquête?
  De deelnemers aan de enquête worden willekeurig gekozen uit het bestand van CM-leden tussen 18 jaar en 90 jaar.
 • Wanneer vindt deze enquête plaats?
  De bevraging loopt tussen begin maart en eind april 2023.
 • Is de enquête anoniem?
  Deelname aan dit onderzoek is uiteraard vrijwillig. De enquête is volledig vertrouwelijk. De verzamelde gegevens zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van CM en de VUB die bij dit onderzoek betrokken zijn. Mits een uitdrukkelijke toestemming kunnen ze ook bezorgd worden aan het Erasmus Medisch Centrum (een onderzoekscentrum in Rotterdam), met het oog op een internationale vergelijking. De verwerking en de analyse van de gegevens gebeuren met uitsluitend wetenschappelijke doeleinden en in het kader van deze studie.

 

Verschillende afgeronde onderzoeken kun je hier raadplegen.

Ga ook naar


CM-diensten en –voordelen