Lopende onderzoeken
HomeActueelOnderzoeken

Lopende onderzoeken


Met haar onderzoeken houdt CM de vinger aan de pols van onze gezondheid en gezondheidszorg

In het kader van lopende onderzoeken is het mogelijk dat je een vraag krijgt om een enquête in te vullen. 

Van 27 mei tot eind juni loopt een CM-onderzoek, in samenwerking met Universiteit Gent, over psychische gezondheid en geestelijke gezondheidszorg. Meer bepaald over de factoren die een invloed kunnen hebben op de zoektocht naar hulpverlening voor personen met of zonder psychische problemen. De resultaten worden gebruikt om gezondheidscampagnes en acties van CM te ondersteunen.
Het onderzoek gebeurt via een e-mail, die naar zo'n honderdduizend willekeurig gekozen Vlaamse CM-leden tussen 18 en 80 jaar wordt verzonden. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Verschillende afgeronde onderzoeken kun je hier raadplegen.

Ga ook naar


CM-diensten en –voordelen