Bij zwangerschap of geboorte kan kraamzorg je bijstaan, onder meer voor huishoudelijke taken en bij de verzorging van je baby. Bij CM krijg je hiervoor tot 240 euro terugbetaald.

CM-voordeel

  • CM geeft een tegemoetkoming van maximaal 4 euro per gepresteerd uur kraamzorg door een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, erkend door de overheid. 
  • De tegemoetkoming wordt uitgekeerd voor prestaties vanaf drie maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot drie maanden na de geboorte (bij thuisbevalling of polyklinische bevalling) of tot drie maanden na het ontslag van de pasgeborene uit het ziekenhuis. 
  • De tegemoetkoming geldt voor 30 uur kraamzorg per kind en per ouder die bij CM is aangesloten. Als beide ouders lid zijn van CM, kan de vergoeding dus tot 240 euro oplopen.

Voorwaarden

Wat te doen?

Bezorg de originele factuur (met gele klever) via de CM-brievenbus aan je regionaal CM-ziekenfonds. 

Sommige diensten hebben een overeenkomst met CM, waardoor je geen factuur moet indienen. De tegemoetkoming wordt dan automatisch toegekend.

De CM-tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen