Bij zwangerschap of geboorte kan kraamzorg je bijstaan, onder meer voor huishoudelijke taken en bij de verzorging van je baby. Bij CM krijg je hiervoor tot 300 euro terugbetaald.

CM-voordeel

  • CM geeft een tegemoetkoming van maximaal 5 euro per gepresteerd uur kraamzorg (kraamzorg tot en met 31 december 2019: 4 euro) door een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, erkend door de overheid. 
  • De tegemoetkoming wordt uitgekeerd voor prestaties vanaf drie maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot drie maanden na de geboorte (bij thuisbevalling of polyklinische bevalling) of tot drie maanden na het ontslag van de pasgeborene uit het ziekenhuis. 
  • De tegemoetkoming geldt voor dertig uur kraamzorg per kind en per ouder die bij CM is aangesloten. Als beide ouders lid zijn van CM, kan de vergoeding dus oplopen tot 300 euro.

Voorwaarden

  • Lid zijn van CM. 
  • Kraamhulp krijgen van een dienst voor gezinszorg, erkend door de overheid in Vlaanderen of Wallonië
  • De terugbetaling is niet van toepassing voor diensten zonder verzorgend aspect, zoals poetshulp.

Wat te doen?

Bezorg de factuur (op papier of digitaal) of een kopie ervan (steeds met gele klever) aan je regionaal CM-ziekenfonds. 

De CM-tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Meer dan dertig uur kraamzorg

CM kan de tegemoetkoming enkel uitbetalen aan CM-leden van wie de naam op de factuur staat. Plan je meer dan dertig uur kraamzorg? Dan is het aangewezen om beide ouders op de factuur te vermelden. Is voor één ouder de maximale tegemoetkoming voor dertig uur kraamzorg per kindje bereikt, dan kan de tegemoetkoming voor de bijkomende uren aan de andere ouder uitbetaald worden.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen