HomeCM-dienstverlening bij hospitalisatiePraktischVervoer

Dringend ziekenvervoer (112)

Dringend ziekenvervoer is niet gratis. De kosten die mogen worden aangerekend voor het uitrukken van de dienst 112, de MUG of een helikopter zijn wettelijk bepaald.

Dienst 112

Voor elke dringende interventie van de ambulance na een 112-oproep wordt 67,53 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand. 

Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering. 

Dat de ambulance ter plaatse komt, volstaat om het bedrag aan te rekenen. Of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt geen rol. 

Bovenop de 67,53 euro mogen geen bijkomende kosten worden aangerekend. 

MUG

De oproepcentrale 112 kan beslissen om naast een ambulance ook een team van de Medische Urgentiegroep (MUG) uit te sturen. Die brengt een urgentiearts en een verpleegkundige ‘Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg’ tot bij de persoon van wie de gezondheidstoestand levensbedreigend is. De MUG moet de vitale functies van de patiënt stabiliseren, vooraleer de ambulance de patiënt naar het ziekenhuis vervoert. 

Voor het uitsturen van de MUG op zich mogen aan de patiënt geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. De prestaties van de urgentiearts zullen op de ziekenhuisfactuur wel te vinden zijn. 

Het honorarium voor medische assistentie door een spoedarts in het kader van een MUG-interventie wordt volledig vergoed door de ziekteverzekering. Ook andere technische prestaties kunnen worden aangerekend. Sommige zijn volledig ten laste van het ziekenfonds, voor andere geldt een klein persoonlijk aandeel.

Helikopter

Wordt er door de oproepcentrale 112 een helikopter uitgestuurd vanuit Brugge of Luik, bedraagt de factuur 69,71 euro voor de eerste tien kilometers. Vanaf de elfde kilometer betaal je 6,96. euro per kilometer, vanaf de eenentwintigste kilometer 5,32 euro. 

Het aantal afgelegde kilometers wordt berekend vanaf de basis van de helikopter tot op de plaats van de interventie, gevolgd door het traject vanaf deze plaats tot aan het ziekenhuis en tenslotte het traject vanaf het ziekenhuis terug naar de basis. De afstand wordt niet berekend volgens de kilometers in vogelvlucht, maar volgens de kilometers die zouden zijn afgelegd als wegtraject. 

Voor het gebruik van een automatische externe defibrillator mag 66,16 euro worden aangerekend. 

De ziekteverzekering betaalt de helft van de kosten terug. 

Bezorg de factuur van de helikopter aan je ziekenfonds. 

Goed om te weten

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen