Dringend ziekenvervoer

Dringend ziekenvervoer is niet gratis. Hoeveel wordt er aangerekend?

De kosten die aangerekend worden voor het uitrukken van de dienst 112, de MUG of een helikopter zijn wettelijk bepaald. 

Voor elke dringende interventie van de ambulance na een 112-oproep wordt 70,92 euro aangerekend.

  • De afgelegde afstand maakt hierin geen verschil.
  • Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt; er is geen terugbetaling van de ziekteverzekering.
  • Het bedrag mag aangerekend worden van zodra de ambulance ter plaatse komt. Of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt geen rol.
  • Er mogen geen bijkomende kosten worden aangerekend.

De oproepcentrale 112 kan beslissen om naast een ambulance ook een team van de Medische Urgentiegroep (MUG) uit te sturen wanneer de gezondheidstoestand van een persoon levensbedreigend is.

Voor het uitsturen van de MUG mag geen kilometervergoeding (of andere kosten) aangerekend worden. De prestaties van de urgentiearts zullen wel op de ziekenhuisfactuur staan.

Het honorarium voor medische assistentie door een spoedarts bij een MUG-interventie wordt volledig vergoed door de ziekteverzekering. Andere technische prestaties kunnen ook volledig ten laste van CM zijn, maar voor sommige betaal je zelf een klein aandeel.

Wanneer de oproepcentrale 112 een helikopter uitstuurt vanuit Brugge of Luik, wordt het aantal afgelegde kilometers berekend voor alle trajecten:

  • vanaf de basis van de helikopter tot de plaats van interventie;
  • vanaf de plaats van interventie tot aan het ziekenhuis;
  • vanaf het ziekenhuis terug naar de basis. 

De afstand wordt niet berekend in vogelvlucht maar volgens de kilometers als wegtraject:

  • 68,34 euro voor de eerste tien kilometer;
  • 6,82 euro per kilometer vanaf de elfde kilometer;
  • 5,22 euro per kilometer vanaf de eenentwintigste kilometer.

Voor het gebruik van een externe defibrillator mag 64,86 euro worden aangerekend.

De ziekteverzekering betaalt de helft van de kosten terug. Bezorg hiervoor de factuur van de helikopter aan CM.

Voor niet-dringend ziekenvervoer betaalt CM een deel van de vervoerskosten.