Na een hospitalisatie of ernstige ziekte is een herstelverblijf mogelijk.

Tijdens het verblijf ligt de klemtoon op de verbetering van de situatie en een terugkeer naar huis. Er wordt onder meer werk gemaakt van de revalidatie, zelfredzaamheid, zelfzorg en ondersteuning van de mantelzorg.

CM-voordeel

Een herstelverblijf met CM-tegemoetkoming kan voor minimaal veertien dagen en maximaal zestig dagen per pathologische situatie en per kalenderjaar. Bij een orthopedisch steunverbod of chemobehandeling wordt het verblijf met CM-tegemoetkoming verhoogd tot maximaal negentig dagen.

De tegemoetkoming bij verblijf in een CM-zorgverblijf varieert naargelang je al dan niet de verhoogde tegemoetkoming hebt. 

CM-tegemoetkoming
per verblijfsdag
Bedragen geldig vanaf 1 januari 2023
Herstellende zonder verhoogde tegemoetkoming 
65,40
Herstellende met verhoogde tegemoetkoming101,90

Wil je weten hoeveel een verblijf in een CM-zorgverblijf je kost? Surf dan naar www.cm-zorgverblijven.be

Voorwaarden

 • Lid zijn van CM.
 • Je herstelt:
  • na een hospitalisatie wegens een ernstige aandoening;
  • van een ernstige ziekte, waardoor je thuis tijdelijk niet zelfstandig kan functioneren.
 • Er is een behandelplan, opgemaakt door de behandelde arts. Hierin staan de taken van het zorgcentrum om de situatie te verbeteren met het oog op een terugkeer naar huis.
 • Geen intensieve medische begeleiding nodig hebben of niet volledig bedlegerig zijn.
 • Toelating hebben van het centrum naar keuze.

Wat te doen?

 • Download het aanvraagformulier. Je kunt het ook verkrijgen bij de sociale dienst van het ziekenhuis, in het CM-kantoor of bij de dienst Maatschappelijk Werk.
 • Laat het aanvraagformulier invullen door je huisarts of behandelende geneesheer.
 • Mail, fax of stuur het formulier naar een zorgverblijf naar keuze. Of laat het bezorgen door de sociale dienst van het ziekenhuis.

Het zorgverblijf beoordeelt je aanvraag en zal met jou contact opnemen voor verdere afspraken.

Goed om te weten

 • Voor de opname in en het ontslag uit een CM-zorgverblijf ontvang je een forfaitaire verplaatsingvergoeding. Het gaat om een forfaitair bedrag op basis van de tarieven van het openbaar vervoer, ongeacht het gebruikte vervoersmiddel.
 • Ben je aangesloten bij het CM-Hospitaalplan? Dan krijg je de helft van je persoonlijk aandeel terugbetaald voor een herstelverblijf dat rechtstreeks verband heeft met de gewaarborgde hospitalisatie en plaatsvindt:

  Het supplement voor een eenpersoonskamer wordt niet terugbetaald.

 • Voor een herstelverblijf in een ander centrum dan een CM-zorgverblijf is er een CM-tegemoetkoming van 15 euro per verblijfsdag voor maximaal twintig dagen over een periode van twee kalenderjaren. De tegemoetkoming wordt enkel toegekend bij ernstige dementie, of als er een psychische reden of noodzaak is om opgevangen te worden in een aangepaste en kleinschalige entiteit. Ze wordt aangevraagd door dit formulier naar de adviserend arts van je regionaal CM-ziekenfonds te sturen. Om recht te hebben op de CM-tegemoetkoming mag je het verblijf niet aanvatten vooraleer je de goedkeuring van de adviserend arts ontvangen hebt.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen