HomeVoordelenGezondheid en preventieTegemoetkomingen vaccins

Vaccin tegen het humaan-papillomavirus

Gratis via de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid biedt een gratis vaccinatie (Gardasil9®) aan via het CLB voor meisjes en jongens van het eerste jaar secundair onderwijs. 

Ook de huisarts kan hen de vaccinatie toedienen, maar dan betaal je de raadpleging. Het vaccin is gratis indien de huisarts het bestelt via Vaccinnet, het bestelsysteem van de Vlaamse overheid. Als je het vaccin met een voorschrift afhaalt bij de apotheker is het niet gratis. 

Tegemoetkoming ziekteverzekering

De ziekteverzekering betaalt het vaccin Gardasil9® grotendeels terug voor meisjes en jongens van 12 tot en met 18 jaar. Voor hen kost het vaccin 12,10 euro per dosis of 8 euro indien ze recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Voor meisjes komt ook het vaccin Cervarix® in aanmerking voor een gelijkaardige terugbetaling.

Voorwaarden

  • Op het ogenblik van de eerste toediening minstens 12 jaar zijn maar nog geen 19. Wie het eerste vaccin aankoopt na de negentiende verjaardag heeft geen recht op de tegemoetkoming (ongeacht de datum op het voorschrift).
  • Er zijn maximaal drie vergoedbare doses mogelijk. 
  • Op het voorschrift staat de vermelding 'Eerste toediening', 'Tweede toediening' of 'Derde toediening'. Voor een tweede en derde toediening staat ook de datum van de eerste en/of tweede toediening genoteerd.

Wat te doen?

  • Vraag je arts een voorschrift, dat je aan de apotheker overhandigt. 
  • Als aan alle voorwaarden is voldaan, betaal je aan de apotheker enkel het remgeld.

Goed om te weten

  • De vaccinatie bestaat afhankelijk van de leeftijd uit twee of drie dosissen. 

Ga ook naar


Download