HomeVoordelenZiekte en behandelingBijkomende financiële ondersteuning

Vervoer naar referentie- of revalidatiecentrum

Tegemoetkoming ziekteverzekering

De ziekteverzekering betaalt 0,30 euro per kilometer.

Voor de berekening van de reiskosten wordt rekening gehouden met de verblijfplaats van het kind en niet met de woonst van de ouder.

De vergoeding wordt uitbetaald aan de ouder of voogd bij wie het kind als persoon ten laste is ingeschreven

Voorwaarden

De patiënt is jonger dan 18 jaar en wordt opgevolgd in een van onderstaande centra: 

  • referentiecentrum voor zeldzame erfelijke monogene metabole ziekten; 
  • referentiecentrum voor mucoviscidose; 
  • referentiecentrum voor neuromusculaire ziekten; 
  • referentiecentrum voor cerebral palsy (hersenverlamming); 
  • referentiecentrum voor spina bifida; 
  • referentiecentrum voor kindernefrologie; 
  • revalidatiecentrum voor diabetes.

Concrete gegevens over de centra vind je op de site van het Riziv.

Wat te doen?

Het centrum beschikt over een document om data en afstand in te vullen. Bezorg het ingevulde document aan het ziekenfonds voor de terugbetaling.

CM-diensten en -voordelen