Vervoer naar referentie- of revalidatiecentrum

Moet je kind regelmatig naar een referentie- of revalidatiecentrum? De verplichte ziekteverzekering betaalt de vervoerskosten terug van en naar het centrum.

De ziekteverzekering betaalt 0,32 euro per kilometer terug voor de reiskosten van en naar het referentie- of revalidatiecentrum waar je kind wordt opgevolgd.

  • Voor de berekening van de vervoerskosten telt de verblijfplaats van je kind en niet de woonst van de ouder. 
  • CM betaalt de vergoeding aan de ouder of voogd bij wie het kind als persoon ten laste is ingeschreven.

Het centrum vult een document in

Op dit document komen de verschillende data en de afstand.

Bezorg het document aan CM

Je ontvangt je terugbetaling