Actieve verbandmiddelen
HomeDiensten en voordelenZiekte en behandelingMateriaal

Actieve verbandmiddelen


Actieve verbandmiddelen zijn speciale en dure verbanden die een gunstig vochtig klimaat creëren dat de wondheling bevordert. 

Tegemoetkoming ziekteverzekering

Thuisverzorgde patiënten met chronische wonden hebben recht op een: 

  • forfait van 23,82 euro per maand; 
  • een bijkomende tegemoetkoming van 0,25 euro per verpakking actief verbandmiddel.

Voorwaarden

Wat te doen?

Je behandelende arts of je arts die het globaal medisch dossier beheert, bezorgt een kennisgeving aan de adviserend arts van het ziekenfonds. Ze geldt voor maximaal drie maanden en kan driemaal worden hernieuwd. 

Bij aankoop van een actief verbandmiddel betaal je meteen minder. De apotheker verrekent de tegemoetkoming op vertoon van je elektronische identiteitskaart of isi+-kaart en het voorschrift met de vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing’.

Het forfait wordt elk trimester door het ziekenfonds aan jou betaald. 

Goed om te weten

Het bedrag dat ten laste blijft van jou wordt meegeteld voor de maximumfactuur.

Ga ook naar


Download