HomeVoordelenZiekte en behandelingMateriaal

Zuurstoftherapie

Tegemoetkoming ziekteverzekering

Het zuurstof en het materiaal worden in principe volledig terugbetaald. In enkele uitzonderlijke situaties kunnen er supplementen worden aangerekend die ten laste van de patiënt vallen. 

Voorwaarden

 • Lijden aan een aandoening die hypoxemie veroorzaakt.
 • Goedkeuring hebben van de adviserend arts van je ziekenfonds.

Wat te doen?

Therapie voor korte periode

 • Je behandelende arts maakt een voorschrift voor een maand en vraagt aan de adviserend arts van het ziekenfonds de toelating tot terugbetaling ervan.
 • Ga met het voorschrift en de goedkeuring naar je apotheker. Die zorgt zelf voor de levering van het zuurstof en het materiaal of maakt hiervoor afspraken met een gespecialiseerd bedrijf.
 • De arts kan het voorschrift tweemaal verlengen met telkens een maand. Daarna kan zuurstoftherapie pas na een tussenpauze van een jaar (vanaf de begindatum van de eerste toelating) opnieuw vergoed worden voor maximaal drie maanden of gaat de regeling voor langdurig gebruik van start.

Therapie voor lange periode

 • Je specialist schrijft de langdurige behandeling voor.
 • De begeleiding van de behandeling en de aflevering van zuurstof en materiaal gebeuren enkel via de ziekenhuisapotheek.

Andere situaties

 • Clusterhoofdpijn
  Heb je clusterhoofdpijn en werd de diagnose gesteld door een neuroloog, neurochirurg of neuropsychiater, is de terugbetaling van gasvormige zuurstoftherapie onbeperkt in tijd. Ook hier moet de adviserend arts toestemming geven. 
 • Patiënten met palliatief forfait
  De vergoeding voor zuurstoftoediening is ook onbeperkt in tijd voor patiënten voor wie een palliatief forfait werd aangevraagd. Hier is geen toestemming van de adviserend arts nodig. Het is voldoende dat de voorschrijvende arts ‘derdebetalersregeling van toepassing’ vermeldt op het geneesmiddelenvoorschrift.

Meer informatie

Op de website van het Riziv vind je uitgebreide informatie over de kortdurende en langdurige therapie.

Ga ook naar