Zuurstoftherapie

Met goedkeuring van de adviserend arts wordt zuurstoftherapie en het materiaal meestal volledig terugbetaald. In enkele uitzonderlijke situaties worden supplementen aangerekend die ten laste van de patiënt vallen. Op de website van het Riziv vind je uitgebreide informatie over de kortdurende en langdurige zuurstoftherapie.

  • Je behandelend arts maakt een voorschrift voor een maand en vraagt aan de adviserend arts van CM de toelating tot terugbetaling van dat voorschrift.
  • Je gaat met het voorschrift en de goedkeuring naar je apotheker. Deze zorgt voor de levering van je zuurstof en het materiaal, of maakt hiervoor afspraken met een gespecialiseerd bedrijf.
  • Je behandelend arts kan het voorschrift twee keer verlengen, telkens met een maand. Daarna kan zuurstoftherapie pas na een tussenpauze van twee jaar (vanaf de begindatum van de eerste goedkeuring) opnieuw vergoed worden. Dit voor maximaal drie maanden. Het kan ook zijn dat de regeling voor langdurig gebruik op dat moment start. 

  • Je specialist schrijft een langdurige behandeling voor.
  • De begeleiding van de behandeling en de aflevering van zuurstof en materiaal gebeuren enkel via de ziekenhuisapotheek.

  • Heb je clusterhoofdpijn en werd dit vastgesteld door een neuroloog, neurochirurg of neuropsychiater? Dan is de terugbetaling van gasvormige zuurstoftherapie onbeperkt in tijd. Ook hier moet je goedkeuring krijgen van de adviserend arts van CM.
  • Werd er een palliatief forfait aangevraagd? Ook dan is de vergoeding voor zuurstoftoediening onbeperkt in tijd. Er is geen goedkeuring van de adviserend arts nodig. De voorschrijvende arts moet enkel ‘derdebetalersregeling van toepassing’ op het geneesmiddelenvoorschrift vermelden.