HomeVoordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingen

Regeling betalende derde

Met de regeling betalende derde betaal je aan de zorgverlener enkel het remgeld. De rest van het officiële honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de zorgverlener en het ziekenfonds. 

De regeling is niet van toepassing voor ereloonsupplementen die gedeeltelijk geconventioneerde of niet-geconventioneerde zorgverleners kunnen vragen. Deze worden steeds volledig door jou betaald.

Alle zorgverleners kunnen de regeling betalende derde toepassen, in veel gevallen is de toepassing van deze regeling zelfs verplicht.

Verplicht

 • Alle huisartsen zijn verplicht om voor consultaties de regeling betalende derde toe te passen als je de verhoogde tegemoetkoming hebt. 
  • De verplichting geldt voor alle huisartsen, ongeacht hun conventiestatuut.
  • De regeling betalende derde is van toepassing voor consultaties en technische verstrekkingen tijdens consultaties (bv. hechtingen).
  • Ook indien je dit zelf niet wenst, moet je huisarts de regeling betalende derde toepassen.
  • Uitzondering: voor huisbezoeken mogen huisartsen de regeling toepassen, maar zijn ze hiertoe niet verplicht, zelfs niet als je de verhoogde tegemoetkoming hebt.

Bovendien is de toepassing van de regeling betalende derde ook verplicht: 

 • voor de zorgen aangerekend bij een hospitalisatie;
 • voor de georganiseerde mammografische borstkankerscreening;
 • voor bepaalde tandzorgen bij kankerpatiënten of bij anodontie (De tandarts mag geen supplement aanrekenen.);
 • voor stomamateriaal (art.27); 
 • als je je zorgverlener vraagt de regeling toe te passen bij de opvolging van je diabetes type 2 (102852).

Facultatief

 • De regeling betalende derde is facultatief voor alle verstrekkingen waarvoor het niet verplicht is.
 • De zorgverlener kiest in dat geval vrij of hij de regeling toepast of niet.
 • In de apotheek en bij thuisverpleegkunde wordt de regeling betalende derde vaak toegepast.

Wat te doen?

Neem naar elke zorgverlener je elektronische identiteitskaart (eID)isi+-kaart, Kids-ID of een recente gele klever mee. Zo kan hij via een beveiligd netwerk je ziekenfondsgegevens raadplegen en nagaan of je in orde bent met de ziekteverzekering en of je de verhoogde tegemoetkoming hebt. In dat geval staat er onderaan op je gele klever een code die eindigt op 1.

Goed om te weten

 • De regeling betalende derde is niet van toepassing voor ereloonsupplementen die gedeeltelijk geconventioneerde of niet-geconventioneerde zorgverleners kunnen vragen. Deze worden steeds volledig door jou betaald.
 • Met de applicatie 'Zorgverleners opzoeken' kun je zelf nagaan of zorgverleners al dan niet geconventioneerd zijn.
 • Als je een bewijs nodig hebt voor je hospitalisatieverzekering, kun je bij CM een overzicht van je terugbetaalde prestaties opvragen. Soms geeft de zorgverlener je ook een bewijsstuk met de kostprijs van je behandeling. Dit bewijsstuk kun je toevoegen aan het overzicht van je terugbetaalde prestaties.

Ga ook naar