Personen met een chronische nierinsufficiëntie en personen met diabetes type 2 kunnen een zorgtraject aangaan. 

Een zorgtraject is een overeenkomst tussen de patiënt, zijn huisarts en de geneesheer-specialist die bij de behandeling betrokken is. 

De artsen hebben regelmatig overleg over de behandeling van de patiënt, wat resulteert in een optimale coördinatie en opvolging van de zorg.

Voordelen

 • Kwalitatieve zorg met behandeling op maat. 
 • Volledige terugbetaling van consultaties bij de huisarts en de behandelende geneesheer-specialist tijdens de duur van het zorgtraject. Hierbij wordt enkel het officiële tarief (ook het remgeld) terugbetaald. Als je arts meer aanrekent, betaal je zelf de eventuele meerkost. 
 • Naargelang de aandoening aflevering van specifiek materiaal (bv. bloeddrukmeter op doktersvoorschrift) en gratis zelfzorgmateriaal als je een behandeling met insuline of injecteerbare incretinemimetica volgt.
 • Terugbetaling van twee behandelingen per jaar bij een podoloog (enkel voor personen met diabetes type 2). 
 • Terugbetaling van twee sessies per jaar bij een diëtist
 • Volledige terugbetaling honorarium voor diabeteseducatie door verpleegkundigen, podologen, diëtisten of kinesisten die daarvoor erkend zijn. De erkende zorgverleners vind je op www.zorgtraject.be.
 • Nauwere betrokkenheid bij de behandeling.

Voorwaarden

     
    
Algemene voorwaarden
 • Je ondertekent een zorgtrajectcontract voor onbeperkte duur.
 • Je hebt minstens twee contacten (raadpleging of huisbezoek) per behandelingsjaar met je huisarts.
 • Je raadpleegt minstens eenmaal per behandelingsjaar een geneesheer-specialist die bevoegd is om een zorgtraject te ondertekenen.
 • Je huisarts beheert je globaal medisch dossier.
 • Je bent in staat om op raadpleging te gaan.
Specifieke voorwaarden
Voor patiënten
met diabetes type2
Voor patiënten
met chronische nierinsufficiëntie
 • Je volgt een insulinebehandeling met minimaal een en maximaal twee insuline-injecties per dag
  of
  je behandeling met pillen is onvoldoende en een insulinebehandeling moet worden overwogen;
 • Je bent niet zwanger (of hebt geen zwangerschapswens).
 • Je bent minstens achttien jaar;
 • Je hebt chronische nierinsufficiënte in een ernstig stadium (GFR < 45, twee keer bepaald door een bloedanalyse)
  of
  chronische nierinsufficiënte met een proteïnurie van meer dan 1g/dag (twee keer bepaald door een urineonderzoek);
 • Je moet geen nierdialyse of transplantatie ondergaan.

Wat te doen?

 • Je huisarts stelt, in overleg met jou en de behandelende geneesheer-specialist, een zorgtrajectcontract op. Deze geschreven verbintenis is onbeperkt geldig en wordt ondertekend door jou, je huisarts en je geneesheer-specialist. 
 • De huisarts bezorgt je ziekenfonds een kopie van het ondertekende contract. 
 • De adviserend arts van het ziekenfonds laat je weten wanneer het zorgtraject ingaat. 

Goed om te weten

 • Je kunt zelf bepalen of en wanneer je een zorgtrajectcontract sluit. Je bespreekt dit het best met je huisarts. 
 • Het zorgtraject gaat in de dag dat het ziekenfonds de kopie ontving op voorwaarde dat het contract volledig conform de reglementering is opgesteld.  
 • De huisarts en geneesheer-specialist krijgen een jaarlijks honorarium per patiënt die een zorgtraject aangaat.

Ga ook naar