HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenKinesisten

Zittingen normaal tarief

Het aantal kinebehandelingen tegen normaal terugbetalingstarief is afhankelijk van de aard van de aandoening.

Er wordt maar één kinebehandeling per dag terugbetaald, behalve in uitzonderlijke situaties.

Gewone aandoeningen

Welke aandoeningen?

 • Geblokkeerde hals
 • Verstuikte pols
 • Lage rugpijn
 • Tenniselleboog
 • Verzwikte enkel
Aantal verstrekkingen tegen normaal terugbetalingstarief
 • Maximaal achttien per aandoening (voor maximaal drie verschillende aandoeningen per kalenderjaar). De behandeling van een tweede en derde aandoening wordt enkel terugbetaald mits voorafgaand akkoord van de adviserend arts.

Aandoeningen met functionele beperking

Welke aandoeningen?
 • Acute aandoeningen (bv. diverse postoperatieve aandoeningen, bepaalde breuken of verstuikingen).
 • Chronische aandoeningen (bv. psychomotorische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, scheefhals).
Aantal verstrekkingen tegen normaal terugbetalingstarief
 • Acute aandoeningen: maximaal zestig per aandoening.
 • Chronische aandoeningen: maximaal zestig per kalenderjaar.

Zware aandoeningen

Welke aandoeningen?
 • Hersenverlamming
 • Aandoeningen ten gevolge van zware brandwonden
 • Amputaties
 • Chronische ontsteking van de gewrichten
 • Ernstige spierziekten
 • Mucoviscidose
 • Bepaalde longaandoeningen
 • Veralgemeende vormen van dystonie
Aantal verstrekkingen tegen normaal terugbetalingstarief
 • Geen beperking maar steeds voorafgaandelijk akkoord vereist van de adviserend arts.

Kinesitherapie voor en/of na de bevalling

Aantal verstrekkingen tegen normaal terugbetalingstarief
 • Maximaal negen per zwangerschap.

Meer behandelingen mogelijk

Als je voor de behandeling van een aandoening meer kinebehandelingen nodig hebt dan het voorziene aantal tegen normaal terugbetalingstarief, kun je met je arts en kinesitherapeut overleggen om de behandeling voort te zetten. Deze bijkomende behandelingen worden terugbetaald als ze voorgeschreven zijn. De tegemoetkoming is evenwel lager dan het normale terugbetalingstarief. Vanaf 1 augustus 2021 geldt een maximum van 54 dergelijke bijkomende behandelingen per kalenderjaar.

Ga ook naar