HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingen

Podologen: tarieven 2022

Personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen, hebben recht op de terugbetaling van twee consulten per jaar bij een podoloog mits: 

  • de podoloog erkend is door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv); 
  • de prestaties voorgeschreven zijn door een behandelende arts:
  • de patiënt een verhoogd risico op voetwonden heeft (risicoklasse 1, 2a, 2b of 3). 

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' en in de Mijn CM-app.

Consulten

CodePrestatie

Hono-
rarium

Je bent
gewoon
verzekerd

Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
771153Consult van 45 minuten voor personen met diabetes type 231,5823,697,8928,433,15
794032 Consult van 45 minuten voor personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen31,5823,697,8928,433,15

Educatie

CodePrestatie

Honorarium

Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
794415Individuele zitting diabeteseducatie, gedurende minstens 30 minuten, in de praktijkkamer van de diabeteseducator of van de huisarts, of in een regiohuis23,7123,71
023,71  
0
794430Individuele zitting diabeteseducatie, gedurende minstens 30 minuten, bij de rechthebbende thuis23,71
23,71
023,71
0
794452Groepszitting diabeteseducatie gedurende minstens 120 minuten14,82
14,82
014,82
0

Ga ook naar