HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingen

Podologen: tarieven 2023

Personen met diabetes type 2 hebben recht op de terugbetaling van twee consulten per jaar bij een podoloog mits: 

  • de podoloog erkend is door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv); 
  • de prestaties voorgeschreven zijn door een behandelende arts;
  • de patiënt in een zorgtraject, zorgmodel of diabetesconventie is opgenomen;
  • de patiënt een verhoogd risico op voetwonden heeft (risicoklasse 1, 2a, 2b of 3). 

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' en in de Mijn CM-app.

Consulten

CodePrestatie

Hono-
rarium

Je bent
gewoon
verzekerd

Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2023
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
771153Consult van 45 minuten voor personen met diabetes type 234,1525,628,5330,743,41
794032 Consult van 45 minuten voor personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen34,1525,628,5330,743,41

Ga ook naar