Personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen, hebben recht op de terugbetaling van twee consulten per jaar bij een podoloog mits: 

  • de podoloog erkend is door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv); 
  • de prestaties voorgeschreven zijn door een behandelende arts:
    • in het kader van een zorgtraject: door de huisarts die het zorgtrajectcontract heeft ondertekend;
    • in het kader van een diabetespas: door de huisarts of de geneesheer-specialist (inwendige geneeskunde, endocrino-diabetologie, heelkunde of orthopedische heelkunde);
  • de patiënt een verhoogd risico op voetwonden heeft (risicoklasse 1, 2a, 2b of 3). 

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.

Consulten

CodePrestatie

Hono-
rarium

Je bent
gewoon
verzekerd

Je hebt
verhoogde
tegemoetk.

Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
771153Consult van 45 minuten voor personen met diabetes type 229,9922,507,4927,002,99
794032 Consult van 45 minuten voor personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen29,9922,507,4927,002,99

Educatie

CodePrestatie

Honorarium

Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.

Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
794054Opstarteducatie van minimaal 30 minuten in het kader van het zorgtraject voor personen met diabetes type 222,5222,52
022,52
0
794076Opvolgeducatie van minimaal 30 minuten in het kader van het zorgtraject voor personen met diabetes type 222,52
22,52
022,52
0
794091Educatie bij problemen in het kader van het zorgtraject voor personen met diabetes type 222,52
22,52
022,52
0

Ga ook naar