HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenTandartsen

Tandartsen: tarieven bewarende verzorging 2022

De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.

Tot 15de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 juni 2022

Terug-
betaling
Rem-
geld
Terug-
betaling
Rem-
geld

Vulling melktanden
373811Op een tandvlak50,0050,00050,000
373833Op twee tandvlakken67,0067,00067,000
373855Op drie of meer tandvlakken83,5083,50083,500
Vulling blijvende tanden
373892Op een tandvlak50,0050,00050,000
373914Op twee tandvlakken67,0067,00067,000
373936Op drie of meer tandvlakken83,5083,50083,500
Andere verstrekkingen
373951Gedeeltelijke opbouw blijvende tand99,0099,00099,000
373973Volledige opbouw blijvende tand117,00117,000117,000

Van 15de tot 18de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 juni 2022

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Vulling tanden
374371Op een tandvlak45,0045,00045,000
374393Op twee tandvlakken50,0050,00050,000
374415Op drie of meer tandvlakken74,5074,50074,500
Andere verstrekkingen
374430 Gedeeltelijke opbouw blijvende tand83,5083,50083,500
374452Volledige opbouw blijvende tand99,0099,00099,000

Tot 18de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd

Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 juni 2022

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand
374312Een wortelkanaal95,0095,00095,000
374533Twee wortelkanalen114,50114,500114,500
374555Drie wortelkanalen173,00173,000173,000
374570Vier of meer wortelkanalen229,00229,000229,000
Andere verstrekkingen
374474Opbouw met een op maat gemaakte kroon op een melkmaaltand of een eerste blijvende maaltand133,50133,500133,500
Bijkomende honoraria
373590Bijkomend honorarium voor het gebruik van adhesieve technieken op blijvende tanden, per tand13,0013,00013,000
373612Bijkomende honorarium voor het gebruik van een cofferdam, ongeacht het aantal tanden13,0013,00013,000
Forfait voor urgentiebehandeling
373575Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst95,5095,50095,500

Vanaf 18de verjaardag

De terugbetaling varieert naargelang je al dan niet een mondzorgtraject (MZT) volgt. Concreet betekent dit dat de terugbetaling vermindert indien je in het vorige kalenderjaar niet naar de tandarts ging voor een terugbetaalbare prestatie. Door de coronacrisis wordt in 2022 nagegaan of er in 2020 of 2021 een terugbetaalde prestatie werd uitgevoerd. 
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt 
verhoogde 
tegemoetkoming
Bedragen van toepassing sinds 1 juni 2022
CodePrestatieHono-
rarium
 Binnen MZT * 
Zonder MZT*Binnen MZT *  
Zonder MZT*
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug-
betaling
Rem-
geld
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug-
betaling
Rem-
geld
Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand
304312Een wortelkanaal95,0082,5012,5070,0025,0095,00 
094,001,00
304533 
Twee wortelkanalen114,50102,0012,5089,5025,00114,50
0113,501,00
304555 
Drie wortelkanalen173,00161,0012,00149,00
24,00173,00
0172,001,00
304570 Vier of meer wortelkanalen229,00216,5012,50204,00
25,00229,00
0228,001,00
Vulling tanden
304371Op een tandvlak45,00
39,006,0033,00
12,0045,00 
044,001,00
304393Op twee tandvlakken50,0041,009,0032,00
18,0050,00 
049,001,00
304415Op drie of meer tandvlakken74,5065,509,0056,50
18,0074,50
073,501,00
303590Bijkomend honorarium voor adhesieve technieken op blijvende tanden, per tand13,0010,003,008,50 
4,5013,00 
013,00
0
304430Gedeeltelijke opbouw blijvende tand83,5069,0014,5054,50
29,0083,50
082,501,00
304452Volledige opbouw blijvende tand99,0084,5014,5070,00
29,0099,00
098,001,00

*MZT: mondzorgtraject

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen