HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenTandartsen

Tandartsen: tarieven bewarende verzorging 2021

De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.

Tot 15de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2021

Terug-
betaling
Rem-
geld
Terug-
betaling
Rem-
geld

Vulling melktanden
373811Op een tandvlak48,5048,50048,500
373833Op twee tandvlakken65,0065,00065,000
373855Op drie of meer tandvlakken81,0081,00081,000
Vulling blijvende tanden
373892Op een tandvlak48,5048,50048,500
373914Op twee tandvlakken65,0065,00065,000
373936Op drie of meer tandvlakken81,0081,00081,000
Andere verstrekkingen
373951Gedeeltelijke opbouw blijvende tand97,5097,50097,500
373973Volledige opbouw blijvende tand113,50113,500113,500

Van 15de tot 18de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2021

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Vulling tanden
374371Op een tandvlak32,0032,00032,000
374393Op twee tandvlakken48,5048,50048,500
374415Op drie of meer tandvlakken64,5064,50064,500
Andere verstrekkingen
374430 Gedeeltelijke opbouw blijvende tand79,5079,50079,500
374452Volledige opbouw blijvende tand97,5097,50097,500

Tot 18de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd

Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2021

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand
374312Een wortelkanaal92,5092,50092,500
374533Twee wortelkanalen111,50111,500111,500
374555Drie wortelkanalen168,00168,000168,000
374570Vier of meer wortelkanalen223,00223,000223,000
Andere verstrekkingen
374474Opbouw met een op maat gemaakte kroon op een melkmaaltand of een eerste blijvende maaltand130,00130,000130,000
Bijkomende honoraria
373590Bijkomend honorarium voor het gebruik van adhesieve technieken op blijvende tanden, per tand12,5012,50012,500
373612Bijkomende honorarium voor het gebruik van een cofferdam, ongeacht het aantal tanden12,5012,50012,500
Forfait voor urgentiebehandeling
373575Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst93,0093,00093,000

Vanaf 18de verjaardag

De terugbetaling varieert naargelang je al dan niet een mondzorgtraject (MZT) volgt. Concreet betekent dit dat de terugbetaling vermindert indien je in het vorige kalenderjaar niet naar de tandarts ging voor een terugbetaalbare prestatie. Door de coronacrisis wordt in 2021 nagegaan of er in 2019 of 2020 een terugbetaalde prestatie werd uitgevoerd. 
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt 
verhoogde 
tegemoetkoming
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2021
CodePrestatieHono-
rarium
 Binnen MZT * 
Zonder MZT*Binnen MZT *  
Zonder MZT*
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug-
betaling
Rem-
geld
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug-
betaling
Rem-
geld
Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand
304312Een wortelkanaal92,5080,0012,5067,5025,0092,50 
091,501,00
304533 
Twee wortelkanalen111,5099,0012,5086,5025,00111,50
0110,501,00
304555 
Drie wortelkanalen168,00156,0012,00144,00
24,00168,00
0167,001,00
304570 Vier of meer wortelkanalen223,00210,5012,50198,00
25,00223,00
0222,001,00
Vulling tanden
304371Op een tandvlak32,00
26,006,0020,00
12,0032,00 
031,001,00
304393Op twee tandvlakken48,5039,509,0030,50
18,0048,50 
047,501,00
304415Op drie of meer tandvlakken64,5055,509,0046,50
18,0064,50
063,501,00
303590Bijkomend honorarium voor adhesieve technieken op blijvende tanden, per tand12,509,503,008,00 
4,5012,50 
012,50
0
304430Gedeeltelijke opbouw blijvende tand79,5065,0014,5050,50
29,0079,50
078,501,00
304452Volledige opbouw blijvende tand97,5083,0014,5068,50
29,0097,50
096,501,00

*MZT: mondzorgtraject

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen