HomeDiensten en voordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenTandartsen

Tandartsen: tarieven bewarende verzorging 2020


De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.

Tot 15de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 maart 2020

Terug-
betaling
Rem-
geld
Terug-
betaling
Rem-
geld

Vulling melktanden
373811Op een tandvlak48,0048,00048,000
373833Op twee tandvlakken64,5064,50064,500
373855Op drie of meer tandvlakken80,5080,50080,500
Vulling blijvende tanden
373892Op een tandvlak48,0048,00048,000
373914Op twee tandvlakken64,5064,50064,500
373936Op drie of meer tandvlakken80,5080,50080,500
Andere verstrekkingen
373951Gedeeltelijke opbouw blijvende tand96,5096,50096,500
373973Volledige opbouw blijvende tand112,50112,500112,500

Van 15de tot 18de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 maart 2020

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Vulling tanden
374371Op een tandvlak32,0032,00032,000
374393Op twee tandvlakken48,0048,00048,000
374415Op drie of meer tandvlakken64,5064,50064,500
Andere verstrekkingen
374430 Gedeeltelijke opbouw blijvende tand79,0079,00079,000
374452Volledige opbouw blijvende tand96,5096,50096,500

Tot 18de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd

Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 maart 2020

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand
374312Een wortelkanaal91,5091,50091,500
374533Twee wortelkanalen110,50110,500110,500
374555Drie wortelkanalen166,50166,500166,500
374570Vier of meer wortelkanalen220,50220,500220,500
Andere verstrekkingen
374474Opbouw met een op maat gemaakte kroon op een melkmaaltand of een eerste blijvende maaltand128,50128,500128,500
Bijkomende honoraria
373590Bijkomend honorarium voor het gebruik van adhesieve technieken op blijvende tanden, per tand12,5012,50012,500
373612Bijkomende honorarium voor het gebruik van een cofferdam, ongeacht het aantal tanden12,5012,50012,500
Forfait voor urgentiebehandeling
373575Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst92,0092,00092,000

Vanaf 18de verjaardag

De terugbetaling varieert naargelang je al dan niet een mondzorgtraject (MZT) volgt. Concreet betekent dit dat de terugbetaling vermindert indien je in het vorige kalenderjaar niet naar de tandarts ging voor een terugbetaalbare prestatie. 
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt 
verhoogde 
tegemoetkoming
Bedragen van toepassing sinds 1 maart 2020
CodePrestatieHono-
rarium
 Binnen MZT * 
Zonder MZT*Binnen MZT *  
Zonder MZT*
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug-
betaling
Rem-
geld
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug-
betaling
Rem-
geld
Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand
304312Een wortelkanaal91,5079,0012,5066,5025,0091,50 
090,501,00
304533 
Twee wortelkanalen110,5098,0012,5085,5025,00110,50
0109,501,00
304555 
Drie wortelkanalen166,50154,5012,00142,50
24,00166,50
0165,501,00
304570 Vier of meer wortelkanalen220,50208,0012,50195,50
25,00220,50
0219,501,00
Vulling tanden
304371Op een tandvlak32,00
26,006,0020,00
12,0032,00 
031,001,00
304393Op twee tandvlakken48,0039,009,0030,00
18,0048,00 
047,001,00
304415Op drie of meer tandvlakken64,5055,509,0046,50
18,0064,50
063,501,00
303590Bijkomend honorarium voor adhesieve technieken op blijvende tanden, per tand12,509,503,008,00 
4,5012,50 
012,50
0
304430Gedeeltelijke opbouw blijvende tand79,0064,5014,5050,00
29,0079,00
078,001,00
304452Volledige opbouw blijvende tand96,5082,0014,5067,50
29,0096,50
095,501,00

*MZT: mondzorgtraject

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen