Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Tandprothesen

Je hebt een nieuwe tand of prothese nodig? Dan kunnen de kosten oplopen. Gelukkig zijn er terugbetalingen.

De ziekteverzekering vergoedt onder bepaalde voorwaarden uitneembare tandprothesen. En dit zowel voor het bovengebit, het ondergebit als voor beide samen.

Krijg je van de ziekteverzekering geen vergoeding voor je prothese? Dan maak je aanspraak op een CM-terugbetaling. En dit zowel voor vaste als voor uitneembare prothesen.

Ziekteverzekering | aanvragen

Enkel voor uitneembare prothesen is er een terugbetaling mogelijk. Dit geldt voor zowel het bovengebit, het ondergebit als voor beide samen.

In veel gevallen verloopt dit elektronisch en hoef je zelf niets te ondernemen. Ontvang je toch een getuigschrift voor verstrekte hulp? Bezorg dit dan zo snel mogelijk aan CM.

Ziekteverzekering | terugbetalingen

Je bent gewoon verzekerd

met mondzorgtraject: 452,00 tot 679,50 euro

zonder mondzorgtraject: 396,00 tot 626,50 euro

Je hebt VT

met mondzorgtraject: 559,00 tot 844,00 euro

zonder mondzorgtraject: 557,00 tot 842,00 euro

---

Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor wie regelmatig een tandarts bezoekt dan voor wie dat niet doet. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd.

Per kaak en per zeven kalenderjaren is er een terugbetaling mogelijk. Het kalenderjaar van de plaatsing van de prothese telt als eerste van de zeven kalenderjaren.

Bijvoorbeeld: er wordt een uitneembare prothese geplaatst in november van 2022, dan heb je vanaf 1 januari 2029 recht op een nieuwe uitneembare prothese.

Je bent gewoon verzekerd

met mondzorgtraject: 

voor eerste tand: 175,00 euro

per bijkomende tand: 46,50 euro

zonder mondzorgtraject:

voor eerste tand: 154,50 euro

per bijkomende tand: 37,50 euro

Je hebt VT

met mondzorgtraject:

voor eerste tand: 196,00 euro

per bijkomende tand: 56,50 euro

zonder mondzorgtraject:

voor eerste tand: 195,00 euro

per bijkomende tand: 55,50 euro

---

Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor wie regelmatig een tandarts bezoekt dan voor wie dat niet doet. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd.

Terugbetaling wordt per prothese beperkt tot een plafondwaarde die overeenstemt met de waarde van een volledige prothese. Het bedrag van terugbetaling kan dus lager liggen dan de bedragen die vermeld zijn in deze tabel, als de plafondwaarde al is bereikt.

Je bent gewoon verzekerd

met mondzorgtraject: 121,00 euro

zonder mondzorgtraject: 100,50 euro

Je hebt VT

met mondzorgtraject: 142,00 euro

zonder mondzorgtraject: 141,00 euro

---

Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor wie regelmatig een tandarts bezoekt dan voor wie dat niet doet. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd.

Herstelling van de prothese wordt tot eenmaal per kalenderjaar uitbetaald. 

Je bent gewoon verzekerd

met mondzorgtraject: 186,50 euro

zonder mondzorgtraject: 166,00 euro

Je hebt VT

met mondzorgtraject: 199,00 euro

zonder mondzorgtraject: 198,00 euro

---

Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor wie regelmatig een tandarts bezoekt dan voor wie dat niet doet. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd.

Vervanging van de basis waarop de tanden gehecht zijn wordt tot tweemaal per kaak (onder- en bovenkaak) en per lopende periode van zeven kalenderjaren uitbetaald.

Belangrijk

Een van deze criteria is dat je bij de plaatsing van de implantaten of abutments, minstens 12 maanden drager bent van een uitneembare volledige onderprothese op een volledig edentate onderkaak (wanneer geen zichtbare tanden of tandwortels aanwezig zijn).

Code: 308512

Je bent gewoon verzekerd

honorarium: 2.197,50 euro

met mondzorgtraject: 1.756,50 euro

zonder mondzorgtraject: 1.716 euro

Je hebt VT

honorarium: 2.197,50 euro

met mondzorgtraject: 2.112,50 euro

zonder mondzorgtraject: 2.110,50 euro

Code: 308534

Je bent gewoon verzekerd

honorarium: 2.061,50 euro

met mondzorgtraject: 1.620,50 euro

zonder mondzorgtraject: 1.580,00 euro

Je hebt VT

honorarium: 2.061,50 euro

met mondzorgtraject: 1.976,50 euro

zonder mondzorgtraject: 1.974,50 euro

CM-voordeel

Heb je nood aan een uitneembare of vaste prothese zoals een kroon, een brug of een implantaat? Dan heb je als CM-lid recht op een terugbetaling van 40% van de kosten voor aankoop en plaatsing, tot 1.050 euro per 2 kalenderjaren (bij verhoogde tegemoetkoming: 75% met een maximum van 1.050 euro). Voor prothesen geplaatst voor 1 januari 2024 is de terugbetaling 60% in plaats van 40%, met hetzelfde maximumbedrag van 1.050 euro. En je kan rekenen op een extra terugbetaling dankzij CM-Mediko Plan.

Vraag een bewijsstuk

Vraag je zorgverlener een bewijsstuk voor terugbetaling in het kader van het CM-tandvoordeel. Je moet dit formulier niet zelf afdrukken en aan je zorgverlener geven.

Het Riziv stelt hiervoor het formulier ‘Harmonisatiedocument’ of ook ‘Bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en)’ ter beschikking.

Bezorg aan CM

Bezorg het ingevulde formulier via een CM-brievenbus of de Mijn CM-app

Extra informatie

Benieuwd welke gemiddelde kostprijs en gemiddelde terugbetaling je kan verwachten bij een tandprothese? Wij zetten de meest voorkomende behandelingen en hun kostprijs op een rij.

Nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of contacteer CM