HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenTandartsen

Tandartsen: tarieven extracties (trekken van tanden) 2022

De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.

Tot 18de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing sinds 1 juni 2022
Tandextracties (inclusief eventuele hechting)
374850Extractie melkmolaar, melkhoektand of blijvende tand42,0042,00042,000
371151Extractie melkmolaar, melkhoektand of blijvende tand bij patiënt met verhoogd bloedingsrisico (1)59,5059,50059,500
371195Heelkundige extractie van een definitieve tand maar geen snijtand (2)120,00120,000120,000
374872Extractie per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting29,5029,50029,500
Verwijderen tandwortels (inclusief eventuele hechting) (3)
374754Verwijderen van een tandwortel38,0038,00038,000
374776  Verwijderen van meerdere wortels van eenzelfde tand50,5050,50050,500
Wondhechting na bovenvermelde tandzorg in geval van nabloeding
374931Wondhechting(en), ongeacht het aantal19,5019,50019,500

(1) In behandeling zijn met orale en/of parenterale anticoagulantia en/of lijden aan hemofilie
(2) Slechts eenmaal per dag verschuldigd
(3) Met behoud van minstens één tandwortel

Vanaf 18de verjaardag (1)

De terugbetaling varieert naargelang je al dan niet een mondzorgtraject (MZT) volgt. Concreet betekent dit dat de terugbetaling vermindert indien je in het vorige kalenderjaar niet naar de tandarts ging voor een terugbetaalbare prestatie. Door de coronacrisis wordt in 2022 nagegaan of er in 2020 of 2021 een terugbetaalde prestatie werd uitgevoerd.
Je bent 
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetkoming
Bedragen van toepassing sinds 1 juni 2022
CodePrestatieHono-
rarium
 Binnen MZT
Zonder MZTBinnen MZTZonder MZT
Terug- 
betaling
Rem-
geld
 
Terug- 
betaling
 
Rem-
geld
 
Terug- 
betaling
 
Rem-
geld
Terug- 
betaling
 
Rem-
geld
Verwijderen tandwortels (inclusief eventuele hechting) (2)
304754Verwijderen van een tandwortel38,00
31,007,0024,50
13,5038,00
037,001,00
304776Verwijderen van meerdere wortels van eenzelfde tand50,5043,507,0036,5014,0050,50049,501,00
Wondhechting na bovenvermelde tandzorg in geval van nabloeding
304931Wondhechting(en), ongeacht het aantal19,5016,503,0015,004,5019,50019,500

(1) Van 18 tot 50 jaar wordt tanden trekken en de eventuele wondhechting nadien niet terugbetaald, tenzij in uitzonderlijke situaties
(2) Met behoud van minstens één tandwortel

Vanaf 50ste verjaardag

De terugbetaling varieert naargelang je al dan niet een mondzorgtraject (MZT) volgt. Concreet betekent dit dat de terugbetaling vermindert indien je in het vorige kalenderjaar niet naar de tandarts ging voor een terugbetaalbare prestatie. Door de coronacrisis wordt in 2022 nagegaan of er in 2020 of 2021 een terugbetaalde prestatie werd uitgevoerd.
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetkoming
Bedragen van toepassing sinds 1 juni 2022
CodePrestatieHono-
rarium
Binnen MZTZonder MZTBinnen MZT Zonder MZT
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Tandextracties (inclusief eventuele hechting)
304850Extractie van een tand42,0035,007,0028,00
14,0042,00
041,001,00
301151Extractie van een tand bij patiënt met verhoogd bloedingsrisico (1)59,5049,5010,0041,0018,5059,50058,501,00
301195Heelkundige extractie van een definitieve tand maar geen snijtand (2)120,0076,0044,0076,0044,0098,0022,0098,0022,00
304872Extractie per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting29,50
24,505,0019,50
10,0029,50
028,501,00
Verwijderen tandwortels (inclusief eventuele hechting) (3)
304754Verwijderen van een tandwortel38,0031,007,0024,50
13,5038,00
037,001,00
304776Verwijderen van meerdere wortels van eenzelfde tand50,5043,507,0036,5014,0050,50049,501,00
Wondhechting na bovenvermelde tandzorg in geval van nabloeding
304931Wondhechting(en), ongeacht het aantal19,5016,503,0015,504,5019,50019,500

(1) In behandeling zijn met orale en/of parenterale anticoagulantia en/of lijden aan hemofilie 
(2) Slechts eenmaal per dag verschuldigd 
(3) Met behoud van minstens één tandwortel

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen