HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenTandartsen

Tandartsen: tarieven preventieve tandzorg 2023

De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.

Tot 18de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2023

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Mondonderzoeken* 
371615Eerste mondonderzoek tijdens het kalenderjaar51,5051,50051,500
371571Tweede mondonderzoek tijdens het kalenderjaar51,5051,50051,500
Verzegelen van groeven en putjes
372514
Op een blijvende tand16,0016,00016,000
372536Per bijkomende tand11,0011,00011,000

*Er kan slechts één mondonderzoek per semester worden uitgevoerd.

Vanaf 18de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2023

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Mondonderzoeken tot de 80ste verjaardag
301593Eenmaal per kalenderjaar70,50
67,003,5070,500
Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar
Het terugbetalingstarief geldt voor wie het vorige kalenderjaar een terugbetaalde prestatie liet uitvoeren bij de tandarts. Wie dit niet deed, krijgt een lagere tegemoetkoming. Door de coronacrisis wordt in 2023 nagegaan of er in 2021 of 2022 een terugbetaalde prestatie werd uitgevoerd. 
302153Rechter bovenkwadrant16,0012,503,5016,000
302175Linker bovenkwadrant16,0012,503,5016,000
302190Linker onderkwadrant16,0012,503,5016,000
302212Rechter onderkwadrant16,0012,503,5016,000
302234Meerdere kwadranten16,0012,503,5016,000

Goed om te weten

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen mondhygiënisten bepaalde preventieve behandelingen uitvoeren op voorschrift van een tandarts:

  • verzegelen van groeven en putjes (tot 18e verjaardag)
  • profylactisch reinigen
  • verwijderen van tandsteen

Er zijn aparte prestatienummers voorzien om deze behandelingen te attesteren, maar de terugbetaling blijft dezelfde.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen