HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenTandartsen

Tandartsen: tarieven preventieve tandzorg 2021

De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.

Tot 18de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2021

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Mondonderzoeken* 
371615Eerste mondonderzoek tijdens het kalenderjaar48,0048,00048,000
371571Tweede mondonderzoek tijdens het kalenderjaar24,5024,50024,500
Verzegelen van groeven en putjes
372514
Op een blijvende tand15,0015,00015,000
372536Per bijkomende tand10,5010,50010,500

*Er kan slechts één mondonderzoek per semester worden uitgevoerd.

Vanaf 18de verjaardag

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2021

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Mondonderzoeken tot de 67ste verjaardag
301593Eenmaal per kalenderjaar66,00
62,503,5066,000
Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar
Het terugbetalingstarief geldt voor wie het vorige kalenderjaar een terugbetaalde prestatie liet uitvoeren bij de tandarts. Wie dit niet deed, krijgt een lagere tegemoetkoming. Door de coronacrisis wordt in 2021 nagegaan of er in 2019 of 2020 een terugbetaalde prestatie werd uitgevoerd. 
302153Rechter bovenkwadrant15,0011,503,5015,000
302175Linker bovenkwadrant15,0011,503,5015,000
302190Linker onderkwadrant15,0011,503,5015,000
302212Rechter onderkwadrant15,0011,503,5015,000
302234Meerdere kwadranten15,0011,503,5015,000

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen