Contacteer ons

HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkering

Aangifte en verlenging

In het kader van de coronacrisis zijn onderstaande maatregelen van toepassing. 

  • Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid kan door jou aan het ziekenfonds worden bezorgd via dit formulier of via e-mail. Het formulier of de mail moet een scan of foto van het getuigschrift bevatten, waarop de informatie duidelijk zichtbaar is. Het volstaat dus niet om de informatie enkel in de tekst van een mail te plaatsen. Verzending van het papieren getuigschrift via bpost blijft uiteraard mogelijk. 

  • De onderzoeken om de arbeidsongeschiktheid  op te volgen, verlopen telefonisch. Er zal contact opgenomen worden met jou rond het tijdstip dat je een afspraak had met de adviserend geneesheer. Hou voor een optimaal verloop medische verslagen of andere nuttige informatie bij de hand. 

Je moet tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigen als je: 

  • arbeidsongeschikt wordt; 
  • tijdens het eerste jaar arbeidsongeschikt blijft na een periode van erkenning. 

Het aangifteformulier en de aangiftetermijn variëren naargelang je statuut. 

Ga ook naar


Download