HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkering

Aangifte en verlenging

In het kader van de coronacrisis kan het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door jou aan het ziekenfonds worden bezorgd via dit webformulier. Het formulier moet een scan of foto van het getuigschrift bevatten, waarop de informatie duidelijk zichtbaar is. Het volstaat dus niet om de informatie enkel in de tekst van een mail te plaatsen. Verzending van het papieren getuigschrift via bpost blijft uiteraard mogelijk. 

Je moet tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigen als je: 

  • arbeidsongeschikt wordt; 
  • tijdens het eerste jaar arbeidsongeschikt blijft na een periode van erkenning. 

Het aangifteformulier en de aangiftetermijn variëren naargelang je statuut. 

Ga ook naar


Download