HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringAangifte en verlenging arbeidsongeschiktheid

Voor wie in het buitenland verblijft of werkt

Je werkt in België, maar woont of verblijft tijdelijk in het buitenland

 • Je woont of verblijft tijdelijk in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
  Je hebt twee mogelijkheden. De tweede mogelijkheid geldt niet voor Nederland. Woon of verblijf je tijdelijk in Nederland, dan heb je volgende mogelijkheden.
  • Ofwel doe je aangifte in Nederland bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), liefst telefonisch op het betalende nummer 0900 92 94 vanuit Nederland of +31 88 898 20 01 vanuit België. Het UWV zal je controleren en de medische gegevens doorsturen naar de adviserend arts van je CM-ziekenfonds.
  • Ofwel laat je een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in België invullen door een arts en stuur je dit op naar de adviserend arts van je ziekenfonds.    

Op de pagina's 'Aangifte werknemers en werklozen' en 'Aangifte zelfstandigen' vind je meer info over de aangiftetermijn en kun je een getuigschrift downloaden.

 • Je woont of verblijft tijdelijk in Albanië, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië of Turkije
  De aangifte moet, liefst binnen de twee dagen, in je verblijfsland gebeuren bij de bevoegde sociale zekerheidsinstelling. Die zal je controleren en de medische gegevens doorsturen naar de adviserend arts van je CM-ziekenfonds. 
 • Je woont of verblijft tijdelijk in een ander land
  Laat een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in België invullen door een arts en stuur dit op naar de adviserend arts van je ziekenfonds.
  Op de pagina's 'Aangifte werknemers en werklozen' en 'Aangifte zelfstandigen' vind je meer info over de aangiftetermijn en kun je een getuigschrift downloaden.

Je werkt in het buitenland, maar woont of verblijft tijdelijk in België

 • Je bent sociaal verzekerd in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
  Laat dit formulier in België invullen door een arts. Stuur het formulier naar de instantie van het betrokken land die bevoegd is om je recht op ziekte-uitkering te beoordelen.
  Voor Nederlandse werknemers die in België wonen, is de procedure vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Zij moeten zich binnen de twee dagen ziek melden bij de werkgever. 
 • Je bent sociaal verzekerd in Albanië, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië of Turkije
  Laat dit formulier in België invullen door een arts en bezorg het onmiddellijk aan je regionaal CM-ziekenfonds. CM zorgt voor een bijkomende medische controle en de aangifte bij het buitenlandse orgaan. 
 • Je bent sociaal verzekerd in een ander land
  Volg de richtlijnen die je kreeg van je buitenlandse werkgever en van de sociale zekerheidsinstelling van het land waar je verzekerd bent.