HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringAangifte en verlenging arbeidsongeschiktheid

Wat zijn de gevolgen van een laattijdige aangifte?

Als je bij een eerste aangifte of verlenging van je arbeidsongeschiktheid de adviserend arts te laat verwittigt, verlies je voor de periode van laattijdigheid tien procent van de uitkering. 

Het ziekenfonds is wettelijk verplicht om deze sanctie steeds toe te passen.

In bepaalde situaties kan er bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) een aanvraag worden ingediend om de sanctie op te heffen. 

Voorwaarden

Om de sanctie op te heffen, moet je aan twee voorwaarden voldoen.

 1. Het inkomensverlies door de laattijdige aangifte bedraagt meer dan 25 euro.
 2. Je bevindt je in een van onderstaande situaties: 
  • de laattijdige aangifte is het gevolg van overmacht;
  • of je bevindt je in een moeilijke financiële situatie: het totale inkomen van je gezin was in het jaar voorafgaand aan de ziekte lager dan 18.855,63 euro, verhoogd met 3.490,68 euro per bijkomend gezinslid. 

Wat te doen?

Neem contact op met de plaatselijke CM-consulent indien je denkt dat je aan beide voorwaarden voldoet.

In geval van een moeilijke financiële situatie zal je de nodige documenten moeten bezorgen om dit te bewijzen. 

Goed om te weten

 • Worden niet als overmacht beschouwd:
  • je wist niet dat de aangifte binnen een bepaalde termijn moest gebeuren;
  • je was ter goede trouw;
  • je kreeg foutieve informatie van je werkgever, je arts, het ziekenhuis, een familielid, ...;
  • de brief ging verloren bij de post (behalve bij een staking, maar dan houdt het ziekenfonds er reeds rekening mee). 
 • Een moeilijke financiële gezinssituatie kan maar één keer in een periode van drie jaar worden ingeroepen om de sanctie op te heffen.

Ga ook naar


Download