HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringAangifte en verlenging arbeidsongeschiktheid

Aangifte en verlenging arbeidsongeschiktheid (zelfstandigen)

Je moet tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigen als je: 

 • arbeidsongeschikt wordt; 
 • na een periode van erkenning verder arbeidsongeschikt blijft. 

Zoniet verlies je een deel van je ziektevergoeding.

Raadpleeg steeds tijdig een arts, en laat bij vaststelling van arbeidsongeschiktheid altijd een getuigschrift invullen

Correct aangeven

Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, ook bekend als het document ‘Vertrouwelijk’. Je kunt dit formulier downloaden of aanvragen zodat je steeds een blanco exemplaar in huis hebt.

 • Gebruik steeds een getuigschrift waarop je arts de begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid moet vermelden.
 • Vul zelf het bovenste luik volledig in en bevestig een gele klever op het attest. Kruis aan dat het om een begin van een arbeidsongeschiktheid gaat. 
 • Het tweede luik moet je arts volledig invullen (ook de waarschijnlijke einddatum) en ondertekenen
  Bij een volledige week arbeidsongeschiktheid, moet je arts de zondag als einddatum vermelden. Zo niet, verlies je je uitkering voor de zaterdag (waar je recht op hebt).
 • Stuur het getuigschrift online door via dit webformulier. Of verzend het originele getuigschrift (geen kopie) gefrankeerd en onder gesloten omslag met vermelding ‘Aangifte arbeidsongeschiktheid’ via bpost naar de adviserend arts van je ziekenfonds. De poststempel geldt als datum van aangifte.
  Het ingevulde attest kun je ook afgeven aan de adviserend arts tegen ontvangstbewijs. Maar deponeer je aangifte nooit in een CM-brievenbus.

Correct verlengen

Indien je na een periode van arbeidsongeschiktheid nog niet aan de slag kan, moet je opnieuw tijdig een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten opstellen en indienen om de erkenning te laten verlengen. Dit moet enkel gedurende het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid.

 • Vul zelf het bovenste luik volledig in. Kruis aan dat het om een verlenging van de arbeidsongeschiktheid gaat. 
 • Laat het tweede luik door je arts invullen vóór het verstrijken van de voorgaande periode, zodat je geen uitkeringen verliest. 
 • Bezorg het getuigschrift op dezelfde wijze als bij de eerste aangifte. 

Tijdig indienen

Zodra je niet kunt werken door ziekte of ongeval, laat je tijdig een getuigschrift arbeidsongeschiktheid invullen door je arts, en bezorg je dit binnen onderstaande termijn aan de adviserend arts van je ziekenfonds.


Eerste aangifteVerlenging
   

Zelfstandigen

7 dagen*

7 dagen*

Bij herval: 

 • binnen de veertien kalenderdagen
  na de werkhervatting
  (tijdens het eerste jaar
  arbeidsongeschiktheid) 
 • binnen de drie maanden
  na de werkhervatting
  (vanaf het tweede jaar
  arbeidsongeschiktheid)

7 dagen*

* Kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na het begin van de arbeidsongeschiktheid of van de verlenging. 

Ben je te laat met je aangifte, dan is er een wettelijke sanctie van 10 procent voorzien

Ben je tijdens de aangiftetermijn opgenomen in het ziekenhuis, wordt de termijn verlengd met het aantal hospitalisatiedagen.

Wanneer start de periode van arbeidsongeschiktheid?

Je arts bepaalt vanaf wanneer je arbeidsongeschikt bent en vermeldt dit op het getuigschrift. Ook de datum waarop je de arts raadpleegt en deze het getuigschrift ondertekent, is van belang. Is de periode tussen de start van de arbeidsongeschiktheid en de dag dat je de arts raadpleegt meer dan 14 dagen, dan zul je geen uitkeringen ontvangen voor de ziektedagen die al meer dan 14 dagen vóór de ondertekendatum liggen. 

Raadpleeg daarom altijd tijdig een arts, en laat bij vaststelling van arbeidsongeschiktheid altijd een getuigschrift invullen. 

Goed om te weten

Zorg ervoor dat je aangifte zo volledig mogelijk is ingevuld. Als er elementen ontbreken, kan de adviserend arts immers geen beslissing nemen.

Ga ook naar


Download