HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringBerekening

Vermijd hogere belastingfactuur via voorafbetalingen

Je kunt een hogere belastingfactuur ontvangen als je wegens ziekte of ongeval je professionele loopbaan stopzet, onderbreekt of gedeeltelijk voortzet via progressieve tewerkstelling. Deze hogere factuur vermijd je door de belastingen volledig of gedeeltelijk op voorhand te betalen.

  • Elke voorafbetaling geeft recht op een bonus die toegevoegd wordt aan het reeds betaalde bedrag.
  • Hoe hoger het bedrag van de voorafbetalingen, hoe hoger de bonus.
  • Uiteindelijk betaal je dus minder belastingen.

Voor wie?

Als je vermoedt dat je een hoge belastingaanslag zult ontvangen, doe je er goed aan voorafbetalingen te doen.

Om in te schatten hoeveel je zult moeten bijbetalen, kun je kijken naar je belastingaanslag van vorig jaar. Indien je situatie anders is dan vorig jaar, bijvoorbeeld omdat je voor het eerst een invaliditeitsuitkering ontving, kun je als volgt een schatting maken.

  • Surf naar Tax-Calc, een anonieme module van Tax on Web.
  • Vul naast code 1266 je ziekte-uitkering in: 312 dagen x het dagbedrag van je uitkering.
  • Neem eventuele andere gezinsinkomens over van een laatst gekende aanslag.

Wat te doen?

Het is aan te raden elk kwartaal 25 procent van het geschatte belastingsupplement te storten. Uiterste data zijn:

  • voor het eerste kwartaal 10 april;
  • voor het tweede kwartaal 10 juli;
  • voor het derde kwartaal 10 oktober;
  • voor het vierde kwartaal 20 december.

Betalen doe je bij voorkeur vanop een rekening die op jouw naam staat. Doe je dat voor het eerst, volg dan onderstaande richtlijnen. Voor volgende betalingen krijg je een overschrijvingsformulier toegestuurd.

  • Rekeningnummer begunstigde: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB)
  • Naam en adres van begunstigde: Dienst voorafbetalingen – natuurlijke personen
  • Veld 'Mededeling': in te vullen gegevens variëren naargelang je al dan niet zelfstandige bent. Meer info op www.fisconet.fgov.be.

Goed om te weten

  • Een voorafbetaling is individueel en dient dus ook voor partners afzonderlijk te gebeuren.
  • Betalingen die na de vervaldatum toekomen, worden automatisch op het volgende kwartaal weerhouden.
  • Een voorafbetaling geldt voor het lopende inkomensjaar. Het positieve effect op je belastingbrief zul je dus pas het jaar nadien merken.
  • In de loop van het eerste kwartaal van het volgende jaar ontvang je een overzicht van je voorafbetalingen. Dat kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen.

Meer informatie

  • Administratie ministerie van Financiën – dienst voorafbetalingen:

Ga ook naar


Download