Vermijd hogere belastingfactuur via voorafbetalingen

Je kunt een hogere belastingfactuur ontvangen als je door ziekte of ongeval (tijdelijk) stopt met werken of progressief werkt.

CM - jouw gezondheidsfonds

Deze hogere factuur vermijd je door de belastingen volledig of gedeeltelijk op voorhand te betalen.

Hoe werkt het?

Elke voorafbetaling geeft recht op een bonus die toegevoegd wordt aan het reeds betaalde bedrag. Hoe hoger het bedrag van de voorafbetalingen, hoe hoger de bonus. 

Een voorafbetaling geldt voor het lopende inkomensjaar. Uiteindelijk betaal je het jaar nadien dus minder belastingen.

Voor wie?

Als je vermoedt dat je een hoge belastingaanslag zult ontvangen, doe je er goed aan voorafbetalingen te doen. Wil je weten hoeveel je zult moeten bijbetalen? Kijk dan naar je belastingaanslag van vorig jaar

Is je situatie anders dan volgend jaar, door bijvoorbeeld een invaliditeitsuitkering? Dan kun je als volgt een schatting maken:

 • Surf naar Tax-Calc, een anonieme module van Tax on Web.
 • Vul naast code 1266 je ziekte-uitkering in: 312 dagen x het dagbedrag van je uitkering.
 • Neem eventuele andere gezinsinkomens over van een laatst gekende aanslag.
 • In de loop van het eerste kwartaal van het volgende jaar ontvang je een overzicht van je voorafbetalingen. Dat kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen.

Wat moet je doen?

Betalen doe je bij voorkeur vanop een rekening die op jouw naam staat. Doe je dat voor het eerst, volg dan onderstaande richtlijnen. Voor volgende betalingen krijg je een overschrijvingsformulier toegestuurd.

 • Rekeningnummer begunstigde: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB)
 • Naam en adres van begunstigde: Dienst voorafbetalingen – natuurlijke personen
 • Veld 'Mededeling': in te vullen gegevens variëren naargelang je al dan niet zelfstandige bent. Meer info op www.fisconet.fgov.be.

Een voorafbetaling is individueel en dient dus ook voor partners afzonderlijk te gebeuren.

Heb je de voorafbetalingen gedaan? Dan krijg je in de loop van het eerste kwartaal van het volgende jaar een overzicht van je voorafbetalingen. Dat kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen.

Wanneer storten?

Het is aan te raden elk kwartaal 25 procent van het geschatte belastingsupplement te storten. Uiterste data zijn:

 • voor het eerste kwartaal: 10 april;
 • voor het tweede kwartaal: 10 juli;
 • voor het derde kwartaal: 10 oktober;
 • voor het vierde kwartaal: 20 december.

Betalingen die na de vervaldatum toekomen, worden automatisch op het volgende kwartaal weerhouden.

Vragen?

Zie voorafbetalingen (FOD Financiën)

Of neem contact op met de dienst voorafbetalingen van de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag van 8.30 tot 17 uur).