HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkering

Einde van de arbeidsongeschiktheid

Werknemers

Als je het werk hervat op de eerste werkdag na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, moet je het ziekenfonds niet verwittigen. Je erkenning en de betaling van je uitkeringen worden automatisch stopgezet. 

Hervat je het werk vóór de einddatum vermeld op je erkenningsbrief, bezorg je het ziekenfonds het ingevulde bewijs van arbeidshervatting. Doe dit uiterlijk acht dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid. Je werkgever bezorgt het ziekenfonds daarna een elektronische bevestiging via de website van de sociale zekerheid.

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid moet je steeds het bewijs van arbeidshervatting indienen als je het werk hervat. Vanaf dan staat er immers geen einddatum meer op je erkenningsbrief.

Werklozen

Ben je niet meer arbeidsongeschikt op de eerste werkdag na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, moet je het ziekenfonds niet verwittigen. Je erkenning en de betaling van je uitkeringen worden automatisch stopgezet. 

Ga je opnieuw over op werkloosheid vóór de einddatum vermeld op je erkenningsbrief, bezorg je het ziekenfonds het ingevulde bewijs van werkloosheid. Doe dit uiterlijk acht dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid. 

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid moet je steeds het bewijs van werkloosheid indienen als je arbeidsongeschiktheid stopt. Vanaf dan staat er immers geen einddatum meer op je erkenningsbrief.

Zelfstandigen

Als je opnieuw aan de slag gaat op de eerste werkdag na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, moet je het ziekenfonds niet verwittigen. Je erkenning en de betaling van je uitkeringen worden automatisch stopgezet. 

Hervat je het werk vóór de einddatum vermeld op je erkenningsbrief, bezorg je het ziekenfonds het ingevulde bericht van arbeidshervatting. Doe dit uiterlijk twee dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid. 

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid moet je steeds het bewijs van arbeidshervatting indienen als je het werk hervat. Vanaf dan staat er immers geen einddatum meer op je erkenningsbrief.

Ga ook naar


Download