HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkering

Einde van de arbeidsongeschiktheid

Werknemers

Als je het werk hervat op de eerste werkdag na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, moet je het ziekenfonds niet verwittigen. Je erkenning en de betaling van je uitkeringen worden automatisch stopgezet. 

Hervat je het werk vóór de einddatum vermeld op je erkenningsbrief, bezorg je CM de ingevulde aangifte van werkhervatting. Dat kan als bijlage bij het contactformulier of via een CM-brievenbus. Doe dit uiterlijk acht dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid. Je werkgever bezorgt het ziekenfonds daarna een elektronische bevestiging via de website van de sociale zekerheid.

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid moet je altijd de aangifte van werkhervatting indienen als je het werk hervat. Vanaf dan staat er immers geen einddatum meer op je erkenningsbrief.

Werklozen

Ben je niet meer arbeidsongeschikt op de eerste werkdag na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, moet je het ziekenfonds niet verwittigen. Je erkenning en de betaling van je uitkeringen worden automatisch stopgezet. 

Ga je opnieuw over op werkloosheid vóór de einddatum vermeld op je erkenningsbrief, bezorg je het ziekenfonds het ingevulde bewijs van hervatting van werkloosheid. Dat kan als bijlage bij het contactformulier of via een CM-brievenbus. Doe dit uiterlijk acht dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid. 

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid moet je altijd het bewijs van hervatting van werkloosheid indienen als je arbeidsongeschiktheid stopt. Vanaf dan staat er immers geen einddatum meer op je erkenningsbrief.

Zelfstandigen

Als je opnieuw aan de slag gaat op de eerste werkdag na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, moet je het ziekenfonds niet verwittigen. Je erkenning en de betaling van je uitkeringen worden automatisch stopgezet. 

Hervat je het werk vóór de einddatum vermeld op je erkenningsbrief, bezorg je het ziekenfonds het ingevulde bericht van arbeidshervatting. Dat kan als bijlage bij het contactformulier of via een CM-brievenbus. Doe dit uiterlijk twee dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid. 

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid moet je altijd het bewijs van arbeidshervatting indienen als je het werk hervat. Vanaf dan staat er immers geen einddatum meer op je erkenningsbrief.

Ga ook naar


Download