Bij zwangerschap of geboorte kan kraamzorg je bijstaan, onder meer voor huishoudelijke taken en bij de verzorging van je baby. Bij CM krijg je hiervoor tot 300 euro terugbetaald.

CM-voordeel

  • CM geeft een tegemoetkoming van maximaal 5 euro per gepresteerd uur kraamzorg* (kraamzorg tot en met 31 december 2019: 4 euro) door een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, erkend door de overheid. 
  • De tegemoetkoming wordt uitgekeerd voor prestaties vanaf drie maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot drie maanden na de geboorte (bij thuisbevalling of polyklinische bevalling) of tot drie maanden na het ontslag van de pasgeborene uit het ziekenhuis. 
  • De tegemoetkoming geldt voor 30 uur kraamzorg per kind en per ouder die bij CM is aangesloten. Als beide ouders lid zijn van CM, kan de vergoeding dus oplopen tot 300 euro.

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de ziekenfondsen

Voorwaarden

Wat te doen?

Bezorg de factuur (op papier of digitaal) of een kopie ervan (steeds met gele klever) aan je regionaal CM-ziekenfonds. 

De CM-tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen